BBCPolska.com
 
Na zdjêciach: Malarstwo Jacka Vettriano
 
Na zdjêciach: Malarstwo Jacka Vettriano
 

8/8
W 2003 roku Jack Vettriano otrzyma³ Order Imperium Brytyjskiego za sw¹ twórczoœæ.

 

  O nas | Napisz do nas | Pomoc
 
BBC © ^^ Powrót
 
  Strona g³ówna | Archiwum dŸwiêkowe | Business English | Everyday English
|English Grammar
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Pomoc | O nas | Napisz do nas