Pigion: Highlights for Welsh Learners

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml gan Dafydd Meredydd fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr uwch. Highlights of the past week on Radio Cymru, with easy to understand introductions to help you improve your Welsh. Suitable for advanced learners. Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.bbc.co.uk/blogs/radiocymru/authors/_Pigion

 • Diweddariadau:
  Wythnosol
 • Episodes available for:
  30 Days help

Tanysgrifiwch am ddim

Tanysgrifiwch i'r podlediad hwn er mwyn derbyn penodau newydd yn awtomatig.

Mwy o gymorth gyda thanysgrifio

Penodau diweddar (4)

 • Pigion i ddysgwyr: Ebrill 16, 2014

  Wed, 16 Apr 14

  Hyd:
  18 munud

  Available:
  29 days remaining

  Cofio Streic y glöwyr, Hawys Mererid yn edrych ymlaen at deithio i Morocco, Daniel Lloyd yn trafod actio mewn sioe am fywyd Tom Jones, cynlluniau clwb Moto beics Ynys Mon.

  Lawrlwytho 8MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Pigion i Ddysgwyr: 08/04/14

  Tue, 8 Apr 14

  Hyd:
  16 munud

  Available:
  21 days remaining

  Gerallt pennant yn sgwrsio efo Ian Keith, pennaeth Ysgol San Sior, Llandudnno am gadw ieir yn yr ysgol. Owain Llyr ac Ifan Evans yn trafod y tric Ffwl Ebrilly chwaraeodd y dyfarnwr rygbi Nigels Owens ar i gyfrif twitter. Shan Cothi yn sgwrsio efo Rachel James sydd yn mynd i fod yn rhedeg marathon Llundain er budd elusen Bobath Cymru. Mae Cadi i’w chlywed yn y clip hefyd ac mae Cadi wedi elwa o waith Bobath yn y gorffennol. Sgwrs rhwng Caryl a Rachel Garside a Llyr Gwyn Lewis am sut mae technoleg wedi newid y ffyrdd yr ydym yn cyfathrebu a’r prinder o lythyru sy’n digwydd y dyddiau yma. Llyr ydi Bardd Preswyl cyntaf radio Cymru (ar gyfer mis Ebrill) ac mae’r clip yn gorffen efo englyn gan Llyr.

  Lawrlwytho 8MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Pigion i Ddysgwyr: 01/04/14

  Tue, 1 Apr 14

  Hyd:
  26 munud

  Available:
  14 days remaining

  Bore Cothi: Wally a Gwen Henry yn dathlu priodas ddiamwnt. Dylan Jones: Lowri Fflur yn trafod digwyddiad mae’r Clwb Ffermwyr Ifanc wedi ei drefnu ar faes y Sioe Frenhinol dros y penwythnos. Dylan Jones: Alan Hughes yn trafod gwersi gyrru a’r prawf gyrru. Bore Cothi: Margaret Huws sy’n fam i 10 ac yn Nain i 27. C2: Lisa Gwilym yn sgwrio efo Billy a Iolo o grwp Y Ffug. Dylan Jones: Llyr Edwards yn holi Arwyn Evans sy’n ymddeol ar ol gyrru bws ysgol am flynyddoedd ac yn cael gair gyda’i wyr Elfyn.

  Lawrlwytho 12MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Pigion i Ddysgwyr: 25/03/14

  Tue, 25 Mar 14

  Hyd:
  20 munud

  Available:
  7 days remaining

  Caryl Parry Jones yn siarad am y gwanwyn efo’r deietegydd Gwawr James, yr arbenigwr ffitrwydd Trystan Bevan a’r naturiaethwr Twm Elias. Y casglwr arian, Mel Williams o Lanuwchllyn, yn cael sgwrs efo Dylan Jones am y darn punt newydd. Manon Gravelle yn siarad efo Shan Cothi am sut y mae hi a'i theulu wedi delio efo'r galar o golli ei thad, Ray Gravelle. John Tudor Davies, o Gôr Meibion y Rhos yn sgwrsio ar Bore Cothi.

  Lawrlwytho 10MB (clic dde a "save target as / link as")

Chwarae penodau diweddar

You need Javascript enabled and Flash version 10 installed to access this audio. Please view our BBC Webwise guide.

Efallai hoffech chi

Learn English with BBCRussian

 • Learning > Adults

Using these short topical modules from the BBC Russian Service, this podcast will help you learn the English language. Updated weekly.

Fri, 11 Apr 14

12 minutes

6 Minute English

 • Factual
 • Learning > Adults

Learn and practise useful English language for everyday situations with the BBC. Your weekly instruction manual for saying or doing something in English is published every Friday. Each programme is

Fri, 11 Apr 14

6 minutes

Categorïau