Galwad Cynnar

Galwad Cynnar

Rhaglen gylchgrawn ar fyd natur yn cynnwys trafodaeth a newyddion. Nature programme featuring discussion and news updates.

 • Updated:
  Weekly
 • Episodes available for:
  30 Days help

Subscribe for free

Subscribe to this podcast and automatically receive the latest episodes.

More help with subscribing

Recent episodes (5)

 • 20fed Rhagfyr 2014

  Sat, 20 Dec 14

  Duration:
  56 mins

  Available:
  30 days remaining

  Adar oed yn mynd a prif sylw’r criw heddiw,a pha syndod gan fod na dwrci dof yn un o’r gwesteion. Rownd y bwtdd hefyd oedd Iolo Williams, Rhys Owen, Duncan Brown a Hywel Griffiths

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

 • 13 Rhagfyr 2014

  Sat, 13 Dec 14

  Duration:
  56 mins

  Available:
  23 days remaining

  Eglurhad o sut yn union mae rhoi crwbanod i aeaf gysgu mewn oergell gawnni gan Ian Keith, tra’r aiff Bethan Wyn Jones ar drywydd yr uchelwydd. Garddio efo Gwynedd Roberts, addurno efo Awen Jones a DNA anifeiliaid efo Deri Tomos. Gwledd!

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

 • 6 Rhagfyr 2015

  Sat, 6 Dec 14

  Duration:
  56 mins

  Available:
  16 days remaining

  Munciod yn Abercraf, hwyaid yn bwyta sglodion a'r flwyddyn cynhesaf erioed - dim ond rhai o bynciau Keith Jones, Twm Eleias a Kelvin Jones yn stiwdio Galwad Cynnar bore ma. Trafodaeth fawr hefyd am Tryfan - mynydd gorau Cymru?

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

 • Tachwedd 29

  Sat, 29 Nov 14

  Duration:
  56 mins

  Available:
  9 days remaining

  Rhys Jones, Hywel Roberts, Geraint Jones, Dyfed Elis Gruffudd, Awen Jones a Guto Roberts oedd Gwesteion Gerallt Penannt bore ma – yn trafod, ymysg pethau eraill, morfilod, clogwyni, llusernau, coed Dolig a Chwm Idwal.

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

 • Galwad Cynnar

  Sat, 22 Nov 14

  Duration:
  56 mins

  Available:
  2 days remaining

  Iolo Williams, Bethan Wyn Jones a John Glyn yw'r tri sy'n helpu Gerallt Penannt i ateb cwestiynnau Cymdeithas Lenyddol Seilo. Rhaglen wedi ei recordio ar leoliad yng Nghaernarfon.

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

Terms of Use

The BBC Podcasts are for your personal non-commercial use only.

All title, ownership rights and intellectual property rights in and to the BBC Podcasts shall remain the property of the BBC or third parties. You may not edit, alter, adapt or add to the BBC Podcast in any way. The BBC Podcasts are made available by the BBC on an "as is" and "as available" basis and the BBC gives no warranty of any kind in relation to the BBC Podcast. To the maximum extent permitted by law the BBC will not be liable for any loss or damage which you may suffer as a result of, or connected to, the download or use of the BBC Podcasts.

 

See the full Standard Licence Terms here.

Play recent episodes

You need Javascript enabled and Flash version 10 installed to access this audio. Please view our BBC Webwise guide.

You may also like

Tweet of the Day

 • Factual
 • Factual > Science & Nature > Nature & Environment

Discover birds through their songs and calls. Each Tweet of the Day begins with a different call or song, followed by a story of fascinating ornithology inspired by the sound. Tweet of the Day is

Fri, 19 Dec 14

1 minute

Walking Through Landscape

 • Factual > Science & Nature > Nature & Environment

Take a walk through Scotland's most intriguing landscapes. With Iain Stewart.

Mon, 22 Nov 10

38 minutes

Genres