Galwad Cynnar

Galwad Cynnar

Rhaglen gylchgrawn ar fyd natur yn cynnwys trafodaeth a newyddion. Nature programme featuring discussion and news updates.

 • Updated:
  Weekly
 • Episodes available for:
  30 Days help

Subscribe for free

Subscribe to this podcast and automatically receive the latest episodes.

More help with subscribing

Recent episodes (4)

 • Cwm Idwal

  Sat, 24 Jan 15

  Duration:
  57 mins

  Available:
  29 days remaining

  Sefydlwyd gwarchodfa Cwm Idwal ym 1954. Dyma Warchodfa Natur Cenedlaethol cyntaf Cymru, ond mae hanes y cwm yn ymestyn filoedd o flynyddoedd yn ôl, wrth gwrs, i'r cyfnod pan naddwyd siap y tirwedd gan rewlifoedd mawr.

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

 • Gwarchod y Gwyllt: Cors Dyfi

  Mon, 19 Jan 15

  Duration:
  58 mins

  Available:
  24 days remaining

  Er mai dyfodiad Gweilch y Pysgod i nythu yno sydd wedi tynnu sylw yr helyw o bobl at warchodfa Cors Dyfi, mae yna gyfoeth o fywyd gwyllt arall yno hefyd.

  Download 27MB (right click & "save target as / link as")

 • Gwarchod y Gwyllt - Y Clogwyn Ger y Môr

  Mon, 12 Jan 15

  Duration:
  57 mins

  Available:
  17 days remaining

  Mae clogwynni arfordirol Ynys Lawd, ger Cergybi ar Ynys Môn, yn agored i bawb trwy'r flwyddyn. Dyma safle sydd yn gyforiog o fywyd gwyllt. Ac fe all hynny greu problemau cadwriaethol arbennig i'r Gymdeithas Gwarchod Adar.

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

 • Gwarchod y Gwyllt - Coed y Plas

  Mon, 5 Jan 15

  Duration:
  57 mins

  Available:
  11 days remaining

  Yn ystod mis Ionawr 2014, rhwygodd storm fawr o wynt trwy warchodfa goed Plas Tan y Bwlch yn nyffryn Maentwrog, Gwynedd. Dyma'r gwyntoedd cryfaf i daro'r dyffryn ers rhai blynyddoedd, llawer cryfach nac yn y rhan fwyaf o Gymru. Lloriwyd nifer o goed anferthol, rhai yn ganrifoedd oed. Ac wrth i'r coed mawr gwympo, codwyd 'platiau' pridd mawr o lawr y goedwig gydau'r gwreiddiau. Roedd y wasg yn llawn penawdau yn son am 'ddifrod' a 'cholled' ac yn y blaen. Ond pan aeth Iolo a rhai o griw Galwad Cynnar yno yn fuan wedyn yng nghwmni Twm Elias, fu'n aelod o staff y Plas am bron i ddeugain mlynedd, y cwestiwn ar feddwl pawb oedd a'i 'difrod' neu 'newid' yw hyn mewn gwirionedd?

  Download 26MB (right click & "save target as / link as")

Terms of Use

The BBC Podcasts are for your personal non-commercial use only.

All title, ownership rights and intellectual property rights in and to the BBC Podcasts shall remain the property of the BBC or third parties. You may not edit, alter, adapt or add to the BBC Podcast in any way. The BBC Podcasts are made available by the BBC on an "as is" and "as available" basis and the BBC gives no warranty of any kind in relation to the BBC Podcast. To the maximum extent permitted by law the BBC will not be liable for any loss or damage which you may suffer as a result of, or connected to, the download or use of the BBC Podcasts.

 

See the full Standard Licence Terms here.

Play recent episodes

You need Javascript enabled and Flash version 10 installed to access this audio. Please view our BBC Webwise guide.

You may also like

In Our Time Archive: Science

 • Factual > Science & Nature > Nature & Environment
 • Factual > Science & Nature > Science & Technology
 • Factual

Melvyn Bragg and his guests discuss the history of ideas and the evolution of the sciences - from ancient astronomy to particle physics.

Wed, 8 Jun 11

42 minutes

Plants – From Roots to Riches

 • Factual > Science & Nature > Nature & Environment

A brief history of botanical science and our changing relationship with plants, drawing upon the archive collections and scientific research at the Royal Botanical Gardens Kew. Presented by

Tue, 18 Nov 14

48 minutes

Genres