Dewi Llwyd ar fore Sul

Dewi Llwyd ar fore Sul

Uchafbwyntiau rhaglen Dewi Llwyd bob bore Sul, yn mynd drwy'r papurau, yn sgwrsio gyda'i westeion arbennig ac yn chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth. Highlights from Dewi Llwyd on a Sunday morning with the paper review, chat and more.

 • Diweddariadau:
  Wythnosol
 • Episodes available for:
  30 Days help

Tanysgrifiwch am ddim

Tanysgrifiwch i'r podlediad hwn er mwyn derbyn penodau newydd yn awtomatig.

Mwy o gymorth gyda thanysgrifio

Penodau diweddar (5)

 • Dewi Llwyd: 14.09.14

  Sun, 14 Sep 14

  Hyd:
  73 munud

  Available:
  30 days remaining

  Cyn dathlu ei benblwydd y cerddor sy'n rhan annatod o'r grwp Ail Symudiad a'r cwmni recordiau Fflach , Wyn Jones oedd gwestai y bore. Nerys Evans, Dylan Jones Evans ac Iolo ap Dafydd oedd adolygwyr y papurau Sul. A cynhyrchiad diweddaraf National Theatre Wales - The Gathering a ffilm Gruff Rhys oedd dan sylw Catrin Beard

  Lawrlwytho 34MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Dewi Llwyd: 07.09.14

  Mon, 8 Sep 14

  Hyd:
  68 munud

  Available:
  24 days remaining

  Lai na phythefnos cyn y refferendwm yn yr Alban roedd y rhaglen yn cael ei darlledu o Glasgow, gan ddod a blas o'r hyn sydd yn cael ei drafod yn y papurau Sul yno gyda Ceri Green a Gwen Jones Edwards . Cafwyd taith i Ynys Bute i gyfarfod y Parchedig John Owain Jones a phrofiadau Albanwr sydd bellach yn byw yng Nghymru. Dafydd Hughes fu'n adolygu'r tudalennau chwaraeon.

  Lawrlwytho 31MB (clic dde a "save target as / link as")

 • 31 Awst 2014

  Sun, 31 Aug 14

  Hyd:
  72 munud

  Available:
  16 days remaining

  Ar ddiwrnod ei benblwydd cyn fewnwr Cymru a chapten Bryste Dwayne Peel oedd gwestai'r bore. Cris Dafis a Bethan Mair oedd yn adolygu'r papurau Sul a Seiriol Hughes y tudalennau chwaraeon. Cafwyd adolygiad o gynhyrchiad diweddaraf Opra Cymru gan Marian Bryfdir.

  Lawrlwytho 33MB (clic dde a "save target as / link as")

 • 24 Awst

  Sun, 24 Aug 14

  Hyd:
  71 munud

  Available:
  9 days remaining

  Elin Manahan Thomas oedd gwestai penblwydd y bore. Roy Roberts a Mair Edwards fu’n adolygu’r papurau Sul, Gareth Blainey y tudalennau chwaraeon ac roedd amrywiaeth o lyfrau newydd eu cyhoeddi dan sylw gan Elinor Gwynn

  Lawrlwytho 33MB (clic dde a "save target as / link as")

 • 17 Awst 2014

  Sun, 17 Aug 14

  Hyd:
  67 munud

  Available:
  2 days remaining

  Y diddanwr Ifan Gruffydd oedd gwestai penblwydd y bore. Sioned Llywelyn Roberts, Andrew Edwards ac Owain Schiavone oedd adolygwyr y papurau Sul, ac fe gafwyd rhagolwg o Wyl Machynlleth gan Tecwyn Jones .

  Lawrlwytho 31MB (clic dde a "save target as / link as")

Chwarae penodau diweddar

You need Javascript enabled and Flash version 10 installed to access this audio. Please view our BBC Webwise guide.

Efallai hoffech chi

Manylu

 • News
 • Factual

Golwg ymchwiliadol ar bynciau llosg yng Nghymru a thu hwnt. An investigative look at topics in the news in Wales and beyond.

No episodes available

28 minutes

Westminster Hour

 • News
 • Factual > Politics

The big political stories with lively discussion and expert comment and analysis. Presenter Carolyn Quinn is joined by politicians and journalists every Sunday night at 10pm on BBC Radio 4.

6 hours ago

35 minutes

Categorïau

 • No matches found