Dewi Llwyd ar fore Sul

Dewi Llwyd ar fore Sul

Uchafbwyntiau rhaglen Dewi Llwyd bob bore Sul, yn mynd drwy'r papurau, yn sgwrsio gyda'i westeion arbennig ac yn chwarae amrywiaeth o gerddoriaeth. Highlights from Dewi Llwyd on a Sunday morning with the paper review, chat and more.

 • Diweddariadau:
  Wythnosol
 • Episodes available for:
  30 Days help

Tanysgrifiwch am ddim

Tanysgrifiwch i'r podlediad hwn er mwyn derbyn penodau newydd yn awtomatig.

Mwy o gymorth gyda thanysgrifio

Penodau diweddar (5)

 • Dewi Llwyd: 21.09,14

  Sun, 21 Sep 14

  Hyd:
  74 munud

  Available:
  29 days remaining

  Yn dilyn wythnos gyffrous yn yr Alban, o Gaeredin y daeth rhaglen heddiw. Yn adolygu yno roedd Margaret Brandie, Caradog Roberts a Catrin Huws Jones , cafwyd ymateb i'r refferendwm gan Richard Wyn Jones, Jonathan Edwards, Eluned Morgan a Ceri Green . Meilyr Emrys fu'n adolygu'r tudalennau chwaraeon

  Lawrlwytho 34MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Dewi Llwyd: 14.09.14

  Sun, 14 Sep 14

  Hyd:
  73 munud

  Available:
  22 days remaining

  Cyn dathlu ei benblwydd y cerddor sy'n rhan annatod o'r grwp Ail Symudiad a'r cwmni recordiau Fflach , Wyn Jones oedd gwestai y bore. Nerys Evans, Dylan Jones Evans ac Iolo ap Dafydd oedd adolygwyr y papurau Sul. A cynhyrchiad diweddaraf National Theatre Wales - The Gathering a ffilm Gruff Rhys oedd dan sylw Catrin Beard

  Lawrlwytho 34MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Dewi Llwyd: 07.09.14

  Mon, 8 Sep 14

  Hyd:
  68 munud

  Available:
  16 days remaining

  Lai na phythefnos cyn y refferendwm yn yr Alban roedd y rhaglen yn cael ei darlledu o Glasgow, gan ddod a blas o'r hyn sydd yn cael ei drafod yn y papurau Sul yno gyda Ceri Green a Gwen Jones Edwards . Cafwyd taith i Ynys Bute i gyfarfod y Parchedig John Owain Jones a phrofiadau Albanwr sydd bellach yn byw yng Nghymru. Dafydd Hughes fu'n adolygu'r tudalennau chwaraeon.

  Lawrlwytho 31MB (clic dde a "save target as / link as")

 • 31 Awst 2014

  Sun, 31 Aug 14

  Hyd:
  72 munud

  Available:
  8 days remaining

  Ar ddiwrnod ei benblwydd cyn fewnwr Cymru a chapten Bryste Dwayne Peel oedd gwestai'r bore. Cris Dafis a Bethan Mair oedd yn adolygu'r papurau Sul a Seiriol Hughes y tudalennau chwaraeon. Cafwyd adolygiad o gynhyrchiad diweddaraf Opra Cymru gan Marian Bryfdir.

  Lawrlwytho 33MB (clic dde a "save target as / link as")

 • 24 Awst

  Sun, 24 Aug 14

  Hyd:
  71 munud

  Available:
  1 day remaining

  Elin Manahan Thomas oedd gwestai penblwydd y bore. Roy Roberts a Mair Edwards fu’n adolygu’r papurau Sul, Gareth Blainey y tudalennau chwaraeon ac roedd amrywiaeth o lyfrau newydd eu cyhoeddi dan sylw gan Elinor Gwynn

  Lawrlwytho 33MB (clic dde a "save target as / link as")

Chwarae penodau diweddar

You need Javascript enabled and Flash version 10 installed to access this audio. Please view our BBC Webwise guide.

Efallai hoffech chi

Manylu

 • News
 • Factual

Golwg ymchwiliadol ar bynciau llosg yng Nghymru a thu hwnt. An investigative look at topics in the news in Wales and beyond.

No episodes available

28 minutes

Sunday: Religious News

 • Religion & Ethics
 • News

Christianity to Islam, Hinduism to Judaism, Ed Stourton presents religious news and analysis of the top stories from the UK and abroad. http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/sunday The related link

Sun, 21 Sep 14

43 minutes

Categorïau

 • No matches found