Bwrw Golwg

       Bwrw Golwg

       John Roberts yn trin a thrafod materion crefyddol yr wythnos. John Roberts discussing the week's religious news.

       • Diweddariadau:
        Wythnosol
       • Episodes available for:
        30 Days help

       Tanysgrifiwch am ddim

       Tanysgrifiwch i'r podlediad hwn er mwyn derbyn penodau newydd yn awtomatig.

       Mwy o gymorth gyda thanysgrifio

       Penodau diweddar (4)

       • Bwrw Golwg: 24 Mai 15

        Wed, 27 May 15

        Hyd:
        30 munud

        Available:
        28 days remaining

        Cyfweliad gyda phennaeth newydd Cymorth Cristnogol yng Nghymru. Iwerddon yn pleidleisio o blaid priodasau un-rhyw. Trafod gwaith Canolfan Gymunedol Gristnogol Siloh yn Ystrad Mynach. Darlun o ffydd yn ardal Eisteddfod yr Urdd.

        Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

       • Bwrw Golwg: 17 Mai 15

        Sun, 17 May 15

        Hyd:
        30 munud

        Available:
        18 days remaining

        Oes angen trafod marwolaeth? Darlith ar foeseg maes y gad. Y defnydd o gerddoriaeth ym maes iechyd meddwl.

        Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

       • Bwrw Golwg: 10 MAI 15

        Sun, 10 May 15

        Hyd:
        30 munud

        Available:
        11 days remaining

        Rol Eglwys yr Alban yn dilyn canlyniadau'r etholiad cyffredinol. Wythnos Cymorth Cristnogol. Pam fod plant a phobl ifanc yn niweidio eu hunain. Defnyddio trelar i genhadu. Cynhadledd yn trafod yr hawl i farw.

        Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

       • Bwrw Golwg: 03 MAI 15

        Sun, 3 May 15

        Hyd:
        30 munud

        Available:
        4 days remaining

        Y diweddaraf am y sefyllfa yn Nepal. Beth sydd gan y prif bleidiau gwleidyddol yng Nghymru i'w ddweud am faterion moesol? Mosg yn Nghaerdydd yn cynnal diwrnod agored. Ysgol Undydd y Gymdeithas Emynau.

        Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

       Chwarae penodau diweddar

       You need Javascript enabled and Flash version 10 installed to access this audio. Please view our BBC Webwise guide.

       Efallai hoffech chi

       Dan Yr Wyneb

       • News
       • Religion & Ethics
       • Factual

       Dylan Iorwerth yn gofyn y cwestiynau mawr ac yn mynd dan wyneb bynciau'r dydd. Dylan Iorwerth asks the big question and addresses current issues.

       Tue, 19 May 15

       46 minutes

       Philosopher’s Arms

       • Religion & Ethics
       • Factual
       • Learning

       Pints and philosophical puzzles with Matthew Sweet. Each week Matthew goes to the pub to discuss a knotty conundrum with an audience and a panel of experts. .

       Mon, 6 Oct 14

       27 minutes

       Categorïau

       • No matches found
       Stations
       Categories
       Schedules