Bwrw Golwg

Bwrw Golwg

John Roberts yn trin a thrafod materion crefyddol yr wythnos. John Roberts discussing the week's religious news.

 • Diweddariadau:
  Wythnosol
 • Episodes available for:
  30 Days help

Penodau diweddar (4)

 • Bwrw Golwg: 29 MAW 15

  Tue, 31 Mar 15

  Hyd:
  29 munud

  Available:
  29 days remaining

  Hyfforddi gweinidogion i gynorthwyo pobl mewn galar. Cofio R Geraint Gruffydd. Cerdd ar gyfer Sul y Blodau gan Dafydd John Pritchard, bardd y mis Radio Cymru. Edrych ymlaen at Wyl Llanw.

  Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Bwrw Golwg: 22 MAW 15

  Sun, 22 Mar 15

  Hyd:
  29 munud

  Available:
  20 days remaining

  Catrin Finch a diwrnod dwr y byd. Gwrthwynebu taflen recriwtio'r fyddin. Undeb y Mamau yn gweld peryg mewn trin plant fel oedolion. Cristnogion yn cael eu erlid yn Nwyrain Wcrain a'r Crimea. Rhaglen deledu am hiliaeth a chywirdeb gwleidyddol.

  Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Bwrw Golwg: 15 MAW 15

  Sun, 15 Mar 15

  Hyd:
  30 munud

  Available:
  13 days remaining

  Elusennau yn condemnio ymateb y Cenhedloedd Unedig i'r gwrthdaro yn Syria. Hanes y Pasg yng Ngholeg y Bala. Cofio Harri Pritchard Jones. Caplan canol tref Bae Colwyn. Jean Vanier o mudiad L'Arche yn ennill y Wobr Templeton.

  Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

 • Bwrw Golwg: 08 MAW 15

  Sun, 8 Mar 15

  Hyd:
  30 munud

  Available:
  6 days remaining

  Dinistrio trysorau hynafol yn Irac: clymblaid o eglwysi yn galw am ddiwygio'r drefn buddianau: dathlu rol menywod yn yr Eglwys yng Nghymru: gwrthwynebiad gan rai myfyrwyr yn Aberystwyth i gael Beiblau yn eu stafelloedd: dydd gweddi byd eang y chwiorydd.

  Lawrlwytho 14MB (clic dde a "save target as / link as")

Chwarae penodau diweddar

You need Javascript enabled and Flash version 10 installed to access this audio. Please view our BBC Webwise guide.

Efallai hoffech chi

Dan Yr Wyneb

 • News
 • Religion & Ethics
 • Factual

Dylan Iorwerth yn gofyn y cwestiynau mawr ac yn mynd dan wyneb bynciau'r dydd. Dylan Iorwerth asks the big question and addresses current issues.

Mon, 30 Mar 15

44 minutes

BBC All Things Considered

 • Religion & Ethics

Award-winning series exploring religious, spiritual and moral issues. All Things Considered adopts a variety of formats, from documentary to interview and discussion, but is always revealing.

Sun, 29 Mar 15

27 minutes

Categorïau

 • No matches found