چه کسانی می‌خواهند روحانی را از هوادارانش 'جدا کنند'؟

1 نوامبر 2013 - 10 آبان 1392 به روز شده در 12:35 گرينويچ

محمد خاتمی گفته رئیس جمهوری باید به وعده های انتخاباتی اش عمل کند

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، هشدار داده که عده ای در ایران می خواهند حامیان حسن روحانی را از او جدا کنند.

آقای خاتمی در دیدار با گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران و علوم پزشکی ایران گفته، از دولت حسن روحانی نباید توقع بیش از حد داشت و البته رئیس جمهوری هم باید به وعده های انتخاباتی اش عمل کند.

ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، درگیری با دختران آقای موسوی در روز عید غدیر، و توقیف روزنامه بهار، در روزهای اخیر انتقاد برخی از حامیان دولت را بر انگیخته است.

نیکلاس نیک سادات از علی مزروعی، نایب رییس پیشین، کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ایران، پرسیده اشاره آقای خاتمی به چه کسانی و چه اقداماتی است؟

این گفتگو در برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش شده است.