آلبوم عکس: رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در لندن (۲)

  • 14 ژوئن 2013 - 24 خرداد 1392