برداشت زعفران در گناباد

15 نوامبر 2013 - 24 آبان 1392 به روز شده در 18:38 گرينويچ

این عکس‌ها را مالک، یکی از مخاطبان نوبت شما، از برداشت گل زعفران در گناباد، استان خراسان رضوی، برای صفحه شاهد عینی فرستاده است.