زنجیره انسانی در اعتراض به انتقال آب کارون

3 نوامبر 2013 - 12 آبان 1392 به روز شده در 19:13 گرينويچ

پریسا از اهواز عکس هایی را از اعتراض شهروندان به انتقال آب کارون برای شاهد عینی ارسال کرده است.