یک مرکز رای گیری در گوهردشت کرج

  • 15 ژوئن 2013 - 25 خرداد 1392

یکی از مخاطبان این عکس‌ها را از یک مرکز رای گیری در مسجد گوهردشت کرج، جمعه ٢٤ خرداد (١٤ ژوئن) برای نوبت شما فرستاده است. او توضیح داده که تعداد رای دهنده‌ها از ساعت ٨ شب بیشتر و بیشتر شد.