حامیان سعید جلیلی در مشهد

  • 12 ژوئن 2013 - 22 خرداد 1392

"مسعود از مشهد" این عکس‌ها را از سفر انتخاباتی آقای جلیلی به مشهد در روز ۲۰ خرداد گرفته و برای نوبت شما فرستاده است.