د میرویس نیکه زیارت

24 مارچ 2014 - 04 وری 1393 د خپرېدو نیټه 07:19 گرینویچ

میرویس نیکه د ښالم خان هوتک زوی دی او په ۱۶۷۳ کال کې زیږیدلی. د میرویس نیکه پاڅون له ډیرې مودې وروسته افغانان د یوه خپلواک او مستقل دولت لرونکي کړل.
میرویس نیکه د ښالم خان هوتک زوی دی او په ۱۶۷۳ کال کې زیږیدلی دی
د میرویس نیکه پاڅون له ډیرې مودې وروسته افغانان د یوه خپلواک او مستقل دولت لرونکي کړل
د هغه زیارت ته، چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پروت دی، هره ورځ ګڼ شمیر زیارت کونکي ورځي
میرویس نیکه له اته کلنۍ واکمنۍ وروسته په ۱۷۱۵ کال کې وفات شوی دی
د ولسمشر کرزي د حکومت په دوره کې د میرویس نیکه د زیارت ځینې برخې بیا رغول شوې دي
د میرویس نیکه زیارت په ځانګړو میناتوریو ښکلی شوی دی
د هغه پر مقبره لیکل شوی متن، د پښتو پخوانیو متنونو ته ورته دی