Porthol Taliadau Llawrydd - Dyma'r system ar-lein y mae ein gweithwyr llawrydd bellach yn ei defnyddio i weld ac i dderbyn archebion am waith gennym ni.  Maent hefyd yn gallu ei defnyddio i hawlio taliadau am waith maent wedi'i wneud.   

Oes gennych chi gwestiwn? - cwestiynau cyffredin, canllawiau cyflym a hyfforddiant i'w gweld yma.

Newyddion a gwybodaeth bwysig am y system

Ni fydd ein systemau ar waith ar y penwythnosau hyn yn 2014 oherwydd gwaith cynnal a chadw a drefnwyd.

(Rhai tudalennau Saesneg)