20 February 2015
Accessibility help
Text only
Na Dodai Banner Image

BBC Homepage
BBC NI Schools
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Clár 5 – Maidin Mhaith

Forbairt Teanga

Foclóir a bhaineann le gníomhaíochtaí na maidine. Déantar an foclóir a bhaineann le hithe agus le hól a fhorbairt agus a dhaingniú.

Forbairt Phearsanta agus Gluaiseacht

Léiríonn na Dódaí an dóigh le comhoibriú lena chéile agus léiríonn siad meas dá chéile agus iad ag déanamh réidh don lá.

Léiríonn na Dódaí suim agus buíochas as an domhan thart orthu, teas agus solas na gréine agus na bláthanna áille sa ghairdín.

Baineann siad an-sult as súgradh taobh amuigh, agus léiríonn siad dea-shampla trí bhricfeasta sláintiúil a ithe agus a gcuid fiacla a scuabadh.

Spreagann Nóra an cúpla cuidiú a thabhairt do Naoise nach bhfuil ábalta gach rud a dhéanamh go fóill. Bíonn an cúpla bródúil astu féin as cuidiú leis agus imíonn siad leo ag súgradh lena chéile.

Na hEalaíona

Tá páirt mhór ag an cheol i ngníomhaíochtaí na maidine i dteach na nDódaí. Úsáidtear gléasanna éagsúla agus luas leis an fhonn chéanna, le mothúcháin agus atmaisféar a léiriú.

Déanann Ruairí rólaithris bunaithe ar an scéal nuair a théann sé amach le beannú don ghrian.

An Domhan Thart Orainn

Tá an-dúil ag na Dódaí sa ghairdín. Cuireann bláth agus boladh na mbláthanna spion maith orthu. Míníonn an cúpla go gcuidíonn teas agus solas na gréine leis an ghairdín agus leo féin fás.

Luaitear an difear idir an lá agus an oíche, solas agus dorchadas sa scéal.

 

Na Dodai Banner Image
Nascanna
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy