29 October 2014
Accessibility help
Text only
Na Dodai Banner Image

BBC Homepage
BBC NI Schools
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Clár 4 – Sa Bhaile

Forbairt Teanga

Tá foclóir sa chlár seo a bhaineann le timpeallacht tí na bpáistí. Úsáidtear foclóir a bhaineann le hocras agus le tart chomh maith.

Tá daingniú ar an fhoclóir a bhaineann leis an teaghlach sa chlár seo agus cuid mhór athrá ar an fhoclóir eile.

Forbairt Phearsanta agus Gluaiseacht

Tá brón agus gruaim ar Naoise nuair a chailleann sé a theidí. Cuidíonn na Dódaí uilig leis agus léiríonn siad dílseacht dá chéile agus bíonn siad ag comhoibriú.

Léiríonn an scannán páiste atá sona agus í sásta agus muiníneach muid a thabhairt thart ar theach s'aici.

Tá an príomhcharachtar sa scéal muiníneach agus neamhspleách ach san am céanna ba mhaith leis bheith sa bhaile lena theaghlach sa deireadh i ndiaidh a chuid eachtraí.

Léiríonn na Dódaí dea-shampla agus iad ag ithe bia sláintiúil agus ag cuidiú le Nóra le jabanna beaga fán teach.

Uimhearthacht

Déanann Naoise cuntas nuair a imríonn siad folach bíog le Teidí.

Úsáidtear an teach bábóige leis na téarmaí mór agus beag a phlé arís.

Na hEalaíona

Úsáidtear ceol agus damhsa le foclóir nua a dhaingniú. Déanann na Dódaí rólaithris agus iad ag amharc ar an teach bábóige agus nuair a ligeann Naoise air gur an cat ón scéal atá ann.

Úsáidtear an scéal mar ábhar cainte leis na páistí.

An Domhan Thart Orainn

Déanann na Dódaí cur síos ar thimpeallacht tí s'acu.

Bíonn na Dódaí ag amharc ar thithe éagsúla, an teach bábóige, an teach sa scéal agus na tithe sa scannán.

Na Dodai Banner Image
Nascanna
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy