20 February 2015
Accessibility help
Text only
Na Dodai Banner Image

BBC Homepage
BBC NI Schools
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Clár 3 – An Teaghlach

Forbairt Teanga

Úsáidtear foclóir a bhaineann leis an teaghlach den chéad uair. Tá athrá ann le cuidiú leis na páistí.

Uimhearthacht

Pléitear foclóir a bhaineann leis an dóigh ar leith a ndéantar cuntas ar dhaoine. Ní bheifeá ag dúil leis na páistí seo a úsáid iad féin ach go díreach a chur in iúl dóibh go bhfuil bealach eile ann le cuntas a dhéanamh. (Ná cuir mórán béime air don aoisghrúpa seo ach lig dóibh taithí a fháil air).

Tá níos mó béime ar an ghnáthchuntas don aoisghrúpa seo. Cuirtear leis an chuntas a d'fhoghlaim na páistí i gcláir 1 agus 2.

Pléitear méideanna éagsúla, beag, measartha, mór.

Pléitear na frásaí níos mó agus níos lú.

Na hEalaíona

Cuireann na carachtair éagsúla leis an súgradh trí cheol, chluichí agus scéalta.

Tá samhlaíocht i gceist leis an turas cairr agus an rólaithris a dhéanann na Dódaí.

Baintear úsáid as focail a dhéanann rím nuair a chumann na Dódaí amhrán faoi theaghlach.

Insítear scéal traidisiúnta ar dhóigh eile. Pléitear eachtra eile a bhí ag Babaí Béar sa scéal ‘Na Trí Bhéar'.

Forbairt Phearsanta agus Gluaiseacht

Tugann na Dódaí eiseamláir den súgradh cruthaitheach agus bíonn páirt ag gach Dóda ann.

Pléitear teaghlaigh trí ról agus ainmneacha.

Bíonn na Dódaí ag damhsa agus ag ceol ar an ‘turas'. Bíonn siad ag glacadh sealanna agus ag comhoibriú mar fhoireann.

An Domhan Thart Orainn

Molann na Dódaí an tábhacht atá le crios slándála a chaitheamh sa charr.

 

 

 

Na Dodai Banner Image
Nascanna
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy