29 October 2014
Accessibility help
Text only
Na Dodai Banner Image

BBC Homepage
BBC NI Schools
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Clár 2– Mo Chorp

Forbairt Teanga

Sa chlár seo úsáidtear foclóir ar leith a bhaineann le codanna an choirp.

Déantar athrá ar an fhoclóir atá ar eolas chomh maith le foclóir úr – foclóir a bhaineann le bheith gortaithe agus foclóir a bhaineann le hocras agus le tart.

Forbairt phearsanta agus Gluaiseacht

Baineann na hamhráin agus na cluichí le heolas a fháil ar an chorp.

Tá comhordú lámh agus súl i gceist le maisiú na bhfear sinséir, chomh maith le mothúcháin agus samhlaíocht a léiriú.

Léirítear aclaíocht mar rud sultmhar tríd an chlár.

Spreagann an scéal dúshlánach ábhar comhrá don ghrúpa. Tá deireadh scáfar leis agus thiocfadh deirí éagsúla a phlé.

Uimhearthacht

Tugann na Dódaí faoi deara go mbíonn béal amháin, srón amháin agus dhá shúil ar na daoine sinséir.

An Domhan Thart Orainn

Tá na hainmhithe céanna a bhí sa chéad chlár ann arís sa chlár seo. Tá athrá agus daingniú i gceist.

Trí thaithí an fhir sinséir tá na páistí ag foghlaim faoin dóigh le bheith faichilleach agus strainséirí a sheachaint.

Tá teaghlach sa scannán agus iad ag súgradh go cúramach le deartháir níos óige.

Na hEalaíona

Úsáidtear ceol agus damhsa go forleathan sa chlár.

Cuirtear tús le scéal an fhir sinséir trí ghníomhaíocht ealaíne, rud a spreagann rólaithris. Cuirtear leis seo leis an scéal, leis an amhrán agus leis an damhsa a chuireann leis an téama céanna ar dhóigheanna éagsúla.

 

Na Dodai Banner Image
Nascanna
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy