29 October 2014
Accessibility help
Text only
Na Dodai Banner Image

BBC Homepage
BBC NI Schools
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

  Clár 10 – Peata Nua

  Forbairt Teanga

  Úsáidtear foclóir nua a bhaineann le peataí agus le hainmhithe. Déantar athrá ar fhrásaí ó na cláir eile.

  Forbairt Phearsanta agus Gluaiseachtaí

  Foghlaimníonn na Dódaí an dóigh le haire a thabhairt do pheataí. Tá coiníní ag na Dódaí agus tá peataí ag na páistí sa scannán agus sa scéal.

  Pléitear rudaí atá cosúil agus éagsúil lena chéile.

  Pléitear an tábhacht a bhaineann le cairdeas agus barúlacha eile a thuiscint.

  Uimhearthacht

  Pléitear an difear idir rudaí móra agus rudaí beaga, níos mó agus níos lú. Pléitear daoine níos sine agus níos óige chomh maith.

  Na hEalaíona

  Úsáidtear ceol, dráma agus greann sa chluiche nuair atá na Dódaí ag iarraidh peata nua s'acu a ainmniú.

  An Domhan Thart Orainn

  Tá ainmhithe éagsúla luaite agus pléite sa chlár seo. Tá coiníní, madaí, éin, féileacáin agus boilb ann.

   

Na Dodai Banner Image
Nascanna
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy