20 February 2015
Accessibility help
Text only
Na Dodai Banner Image

BBC Homepage
BBC NI Schools
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Clár 1 – Mise agus Tusa

Forbairt Teanga

Tá béim ar na frásaí coitianta a úsáideann páistí ar scoil nó sa bhaile ó lá go lá. Beannachtaí, tú féin a chur in aithne agus slán a fhágáil.

Tá athrá sna cláir agus frásaí coitianta in úsáid i ngach ceann – nuair a thugann na Dódaí beannacht, nuair a fheictear na ‘súilíní' (boilgeacha draíochta), ag am scéalaíochta agus nuair a fhágtar slán. Tá na frásaí seo uilig sa chlár seo den chéad uair.

Déantar na frásaí seo a athrá ar dhóigh phléisiúrtha. Tá béim ar fhoghraíocht chaighdeánach trí gach clár le nach gcuirfear as do na páistí. Tá leideanna neamhghlóracha in úsáid ag gach carachtar le ciall na bhfocal a shoiléiriú agus a mhíniú.

Forbairt Phearsanta agus Gluaiseacht

Is aonad teaghlaigh iad na Dódaí – Is í Nóra an duine is sine agus is í ceannaire an ghrúpa. Tugann sí aire dóibh agus spreagann sí an neamhspleáchas.

Tá an cúpla iontach mór le chéile agus is grúpa beag iad taobh istigh den mhórghrúpa. San am céanna is daoine neamhspleácha iad beirt. Tugann siad tacaíocht dá chéile má bhíonn trioblóid ann.

Is é Naoise an Dóda is óige. Déanann sé aithris go minic ar na Dódaí eile, rud a chuireann isteach orthu anois is arís. Bíonn achrann ann mar gheall air, ach bíonn réiteach ann sa deireadh.

Bíonn na Dódaí ag damhsa le chéile agus ina n-aonar.

Bíonn na Dódaí ag greamú agus ag múnlú ábhar nuair a dhéanann siad mascanna. Cuireann an ghníomhaíocht seo le forbairt comhordú lámh is súl chomh maith le scileanna mótair.

Na hEalaíona

Úsáidtear rainn agus foinn aitheanta sa chlár seo. Tugtar foclóir úr do na páistí trí rainn agus cheol chomh maith le foclóir atá ar eolas a dhaingniú ar dhóigh phléisiúrtha. Úsáidtear ceol le gluaiseachtaí sa chlár.

Déanann na Dódaí mascanna daite agus imríonn siad cluiche leo. Pléann siad tréithe na n-ainmhithe atá i gceist.

Baineann na Dódaí an-sult as an scéal. Úsáidtear leideanna neamhghlóracha agus pictiúir leis an scéal a insint.

Déanann na Dódaí rólaithris agus gléasann siad mar charachtair éagsúla.

Uimhearthacht

Déanann na Dódaí cuntas go trí sa chlár seo.

Ag am scéalaíochta leantar ar aghaidh go huimhir a ceathair.

An Domhan Thart Orainn

Feictear an domhan mór i meaisín na mboilgeacha . Déanann na Dódaí iontas de seo.

Pléitear ainmhithe éagsúla, na tréithe atá acu agus a gcuid nósanna.

Déanann na Dódaí rólaithris. Gléasann Nóra mar dhochtúir agus pléitear steiteascóp agus cuisle an chroí.

 

Na Dodai Banner Image
Nascanna
 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy