20 February 2015
Accessibility help
Text only
Na Dodai Banner Image

BBC Homepage
BBC NI Schools
»  

Contact Us

Like this page?
Send it to a friend!

 

Sraith 1

Is sraith teilifíse í na Dódaí atá dírithe ar pháistí 3 go 5 bliana d'aois. Deich gclár ar fad atá sa tsraith agus tá téamaí i ngach clár a bhaineann le saol laethúil na bpáistí a phléitear trí cheol, scéalta, chomhrá, shúgradh agus ghluaiseacht. Tá gach clár daite, spreagúil agus sultmhar agus iad dírithe go hiomlán ar pháistí óga. Tá teanga shoiléir in úsáid ag na carachtair agus tá aird ar leith ar athrá, ar mhinicíocht focal agus ar fhrásaí cuí a bhaineann le saol na naíscoile agus le tús na bunscoile. Gaeilge Chúige Uladh atá á labhairt ag na carachtair agus fuarthas comhairle agus moltaí ó mhúinteoiri agus ó oideachasóirí ó thús deireadh maidir le húsáid na Gaeilge san aoisghrúpa seo, gníomhaíochtaí na bpáistí agus cúrsaí curaclaim.

Programmes


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy