Saint Patrick's Journey

Gloine Dhaite

Is féidir fuinneoga daite a úsáid le scéal a insint faoi imeachtaí a tharla fadó.  Déan iarracht eolas a fháil faoi éalú Phádraig ó Éirinn agus faoi na rudaí a tharla ina dhiaidh.

Déan taighde ar naomh eile a raibh baint aige nó aici le hÉirinn.  Déan fuinneog dhaite lena shaol agus a shaothair a léiriú.

Beidh ort an PDF a íoslódáil leis an ghníomhaíocht seo a dhéanamh.

Íoslódáil na Fuinneoga Daite

This download is a 632 KB pdf. To view this activity you will need Adobe PDF viewer.

 
Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais
Ar aghaidh

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.