Saint Patrick's Journey
 

Turas Naomh Pádraig

Is é do bheatha. Is féidir go bhfuil aithne agat orm cheana féin. Is mise Pádraig, ardéarlamh na hÉireann. Bí liom le go bhfaighidh tú amach faoi mo shaol agus mo mhisean – agus tá misean agamsa duitse fosta! De réir mar a fhoghlaimeoidh tú faoi fhíricí mo shaoil, déanfaidh tú iad a scarúint ó na miotais agus nochtfaidh tú CEITHRE phíosa folaigh de phuzal agus CÚIG fhocal rúndiamhair. Bíodh peann nó peann luaidh agat chun na focail a scríobh síos nó beidh siad de dhíth ort níos moille le cuidiú leat do dhuais a bhaint.

 

Celtic Ireland

Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais
Ar aghaidh

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.