Saint Patrick's Journey
Siar

Laethanta Scoile

Nuair a bhí mise i mo ghasúr, chuaigh mé ar scoil Rómhánach mar ar teagascadh dom léitheoireacht, scríobh agus uimhríocht. D'úsáid muid cleití pinn agus scríobh muid ar veilleam agus bhain muid dúch as caora agus coirt. Bhí abacas againn chun cuntas a dhéanamh - agus ar ndóigh, bhí gach rud i Laidin go háirithe ár gcuid ceachtanna oráidíochta - sin caint phoiblí.

An raibh a fhios agat fiú sa lá atá inniu ann go mbaineann dochtúirí úsáid as téarmaí Laidine agus iad ag cur síos ar na baill den chorp? Agus úsáideann eolaithe ainmneacha Laidine do nithe beo mar phlandaí agus ainmhithe. Leoga, is é 'homo sapiens' a chiallaíonn 'duine a smaoiníonn' an téarma atá ann ar dhuine daonna.

Bain triail as an ghníomhaíocht ar an Laidin: beidh iontas ort a eolaí atá tú cheana féin uirthi!

 

School

Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais
Ar aghaidh

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.