Saint Patrick's Journey
Siar

An Laidin

Beidh iontas ort líon na bhfocal Béarla a shíolraíonn ón Laidine. Fiú sa lá atá ann inniu nuair a dhéanaimid comhrá agus scríobh, bainimid úsáid as roinnt focal Laidine. Bain triail as an ghníomhaíocht seo: beidh ‘leid’ sa cheist corruair.

 

Saint Patrick

Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.