Saint Patrick's Journey
Siar

Mo Shaol sa Bhaile

Is iomaí duine a rinne iarracht fáil amach cén áit ar saolaíodh mé agus chuala mé gur as Sasana, as Albain, as an Bhreatain Bheag mé, agus as an Fhrainc fiú. Bhuel, níl mé chun mo rún a sceitheadh - ach féadaim a rá gur tógadh mé in aice le háit ar a dtugtaí Bannavem Taberniae, a bhí gar don chósta.

'Decurian' a bhí i m'athair, Calpurnius: is dócha gur comhairleoir baile a bheadh ann sa lá atá inniu ann. Deagánach san eaglais a bhí ann fosta. Sagart a bhí i m'athair mór, Potitus. Bhí muid inár gcónaí i dteach mór agus bhí searbhóntaí againn a bhí mar a bheadh baill den teaghlach ann. Chaith mé mo chuid ama ag cuidiú ar an fheirm go dtí go raibh mé seacht mbliana d'aois nuair b'éigean dom dul chun na scoile.

 

Home Life

Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais
Ar aghaidh

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.