Saint Patrick's Journey

I Mo Thréadaí

Nuair a tháinig mé anseo den chéad uair, b’iontach liom gach rud – na daoine, an tírdhreach, an bia féin. Gaeilge a labhair siad in áit na Laidne a raibh mé cleachtaithe léi – agus bhí na héadaí difriúil ón toga ba ghnách liom a chaitheamh.

Chaithinn na laethanta ag cosaint mo chuid ainmhithe ar ionsaithe ó ainmhithe allta agus mic tíre, Corruair d’imeodh caorach ar seachrán agus bheadh agam le dul a cuardach. Ba chrua an saol é bheith ag obair amuigh.

Tá roinnt daoine den bharúil go raibh mé i mo sclábhaí gar do Shliabh Mis i gContae Aontroma – is é barúil daoine eile gur i gContae Mhaigh Eo a bhí mé. Ní déarfaidh mé a dhath eile ach gur i bhfad ó bhaile a bhí mé.

Tháinig dhá rud maith as an tréimhse a chaith mé i mo sclábhaí. D’éirigh mé i m’fhíorChríostaí agus in amannta, déarfainn céad paidir sa lá! Agus d’fhoghlaim mé Gaeilge. Ní raibh a fhios agam ag an am – ach bheadh sé sin úsáideach dom ina dhiaidh sin.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais
Ar aghaidh

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.