Saint Patrick's Journey
Siar

Ogham

Blianta fada sula raibh aon trácht ar scríbhneoireacht, ba ó bhéal go béal a cuireadh stair, natháin chainte agus béaloideas thart. Le himeacht aimsire, is minic a athraíodh an seanchas sin agus sin an fáth ar éirigh sé an-tábhachtach rudaí a scríobh síos. Ba mhian leis na Ceiltigh ainmneacha a choinneáil i gcuimhne - chun a thaispeáint uaireanta cér leis píosa talaimh nó a insint cé a bhí curtha faoi chloch éigin. Tá cuid de na clocha sin le fáil go fóill ach eolas a bheith agat fúthu.

Dhéanadh na Ceiltigh eangaí a ghearradh ar chlocha - agus b'ionann na heangaí seo agus litreacha den 'Oghamchraobh.' Is iad na litreacha sin san Oghamchraobh an scríbhneoireacht is ársa dá bhfuil le fáil in Éirinn.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais
Ar aghaidh

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.