Saint Patrick's Journey
Siar

An Luath-Chríostaíocht

Is ón fhocal 'Críost' a shíolraíonn an focal 'Críostaíocht' - is daoine iad na Críostaithe a chreideann i gCríost. Ag an am sin, is sa 'Nádúr' a chuir na daoine a muinín agus ba iad 'na draoithe' a threoraigh iad. Fir léannta a bhí iontu a dhéanadh crainn mar an dair a adhradh.

Níor lean gach duine na draoithe, ar ndóigh: bhí roinnt Críostaithe ag baint fúthu in aice na gcalafort. Ba thrádálaithe móra na hÉireannaigh - agus chuala na ceannaithe taistil faoin Chríostaíocht agus chuir siad a gcairde ar an eolas fúithi nuair a d'fhill siad abhaile.

Thart ar bhliain sular tháinig mise, tháinig Palladius go hÉirinn óir bhí go leor Críostaithe ann faoin am sin go raibh easpag de dhíth - mar sin de, ní mise an chéad mhisinéir Críostaí a tháinig anseo.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Gailearaí
Daoine Fásta
Íomhánna
Gluais
Ar aghaidh

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.