Saint Patrick's Journey
 
 

Páistí – Suíomhanna BBC

Walk through Time:

Déan turas taiscéalta tríd an stair ó thréimhse na Rómhánach sa Bhreatain go dtí an lá inniu, le hamlínte agus le cluichí. (i mBéarla)
www.bbc.co.uk/history/walk/index.shtml

Stair do pháistí:

Tá réimse suíomhanna staire anseo, ag plé le Stair Impireacht na Róimhe go dtí an Dara Cogadh Domhanda. (i mBéarla)
http://www.bbc.co.uk/history/forkids/

Na Ceiltigh: (Nasc Taighde)

Tugtar fíricí duit faoi shaol na gCeilteach; faoi na héadaí a chaith siad, na hairm a d'úsáid siad agus cad é mar a rinne siad adhradh. (i mBéarla). http://www.bbc.co.uk/wales/celts/factfile/index.shtml

 
 

Suíomhanna nach leis an BBC iad

 

Ogham Stones: (Nasc Taighde)

Foghlaim faoin tréimhse mheigiliteach in Éirinn agus faoi shuíomhanna na gclocha Oghaim atá le fáil go fóill sa tír. http://www.megalithicireland.com/Ogham%20Stones%20Page%201.htm

Logainmneacha na hÉireann: (Nasc Taighde)

Tugtar aistriúchán ar thuairim is 100,000 logainm Gaeilge anseo. (Gaeilge/Béarla)
http://logainm.ie/

Tugtar miniú ar liosta logainmneacha in Éirinn. (i mBéarla) http://www.n-ireland.co.uk/genealogy/placenames/placenamesa.htm

Seomra Ranga:

Acmhainní do mhúinteoirí do theagasc scéal Naomh Pádraig – i measc na n-acmhainní tá folcóir téarmaíochta a bhaineann le Naomh Pádraig, liricí amhrán, paidreacha faoi Naomh Pádraig agus cur i láthair Powerpoint. (as Gaeilge)
http://www.seomraranga.com/stpatrick.htm

Na Ceiltigh agus na Rómhánaigh sa Bhreatain:

Foghlaim faoi na Ceiltigh agus faoi na Rómhanaigh sa Bhreatain, amharc ar amlínte agus déan na gníomhaíochtaí eagsúla ar-líne. (i mBéarla)
resourcesforhistory.com/

History World – Stair na gCeilteach:

Foghlaim faoi stair na gCeilteach agus faoina n-oidhreacht. Faigh amach fosta faoi na draoithe. (i mBéarla)
www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=ejj

Leabhar Cheanannais: (Nasc Taighde)


www.bookofkells.ie/
en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells
www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A699023

 

Múinteoirí/Tuismitheoirí

Nóta:Tá na suíomhanna a leanas i mBéarla den chuid is mó.

Suíomhanna BBC

Suíomhanna BBC
Nasc chuig an suíomh Naomh Pádraig:
www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/saints/patrick_1.shtml

BBC Stair Ársa na Breataine:

Foghlaim faoi stair ársa na Breataine agus faoi na sibhialtachtaí a bhí ann, agus amharc ar na hiarsmaí agus na láithreáin a mhair.
www.bbc.co.uk/history/ancient/british_prehistory/

Suíomhanna nach leis an BBC iad:

Clocha Oghaim:

Cur síos ar-líne faoi chlocha Oghaim, cár lonnaíodh iad agus cén dóigh leis an aibítir Oghaim a léamh. http://www.history.com/content/stpatricksday

Logainmneacha:

Acmhainn oideachais do pháistí bunscoile ar logainmneacha agus ar shanasaíocht logainmneacha na hÉireann.
http://www.logainm.ie/Scoil/bunscoil.pdf

Ionad Dhún Pádraig:

Tabhair cuairt ar an ionad Phádraig, a bhfuil scéal a bheatha lárnach ann, óna ghabháil ag na creachadóirí go dtí a bhás.
http://www.saintpatrickcentre.com/saint_patrick.php

Ceantar Naomh Pádraig:

Foghlaim níos mó faoi na háiteacha a raibh Pádraig ann i gContae an Dúin agus i gContae Ard Mhacha, de réir creidimh. Faigh eolas turasóireachta ar na háiteacha is mó tábhachta le cuairt a thabhairt orthu.
http://www.saintpatrickscountry.com/St-Patrick.T96.aspx

Leabhar Cheanannais: (Nasc Taighde)

www.bookofkells.ie/
en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells
www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A699023

Séanadh

Déanann muid seic rialta ar na suíomhanna a mholtar thuas, ach de thoradh go mbíonn an t-idirlíon ag athrú de shíor, tá seans ann gur athraíodh ábhar na suíomhanna i ndiaidh dúinn iad a sheiceáil. Ní ghlacann an BBC freagracht ar bith don ábhar atá ar fáil ar shuíomhanna eachtracha.

 

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.