Saint Patrick's Journey

Tabhair spléachadh ar an sár-obair ealaíne a rinne páistí le mo shaol agus mo shaothar a léiriú. Ar mhaith leat féin pictiúr a dhearadh agus a sheoladh chugainn? Ná déan dearmad ainm do scoile agus d'ainm féin a chur leis an phictiúr, chomh maith le d'aois

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.