BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Gaeilge/Irish

BBC Homepage
BBC Northern Ireland
Gaeilge / Irish
 
s r l
cláracha roimhe seo
previous weeks
eochar feasa
rough guide
láithreoirí
presenters

teagmháil contact srl

sraitheanna roimhe seo
previous series


 

 

 Contact Us

 

srl thar lear / srl abroad

english version

Notre Dame University
An oíche roimh chluiche mhór peile bíonn slogadh ar siúl san ollscoil: bailíonn na mílte, idir scoláirí, iarscoláirí agus aoíanna le chéile le misneach a thabhairt don fhoireann. Nuair a dhéantar ceiliúradh sna Stáit Aontaithe, déantar mar is ceart é. Ní bhíonn le feiceáíl ach lepreacháin, cheerleaders, bannaí ceoil, seamróga, rí-ra agus ruaille buaille.

leprachaunNa hÉireannaigh trodacha a thugtar ar pheileadóirí Notre Dame agus ar a lucht leanúna. Tá an choláiste ar an ollscoil chaitliceach is clúití agus is rathúla sna Stáit.

Is Éireannaigh trodacha iad seo ní amháin ar Pháirc na hImeartha ach ar pháirc an chatha. Tá traidisiún fada cogaíochta ag baint leis an ollscoil ón chogadh cathartha sa naoi céad déag go dti na cogaí domhanda agus fiú go dtí an lá inniu. Tugann an ollscoil urraim mhór dóibh sin a fuair bás ar son a dtíre. Ollscoil í ina bhfuil tábhacht nach beag leis an stair agus leis an chreideamh chaitliceach.

Watch Watch the feature

Bunaíodh ionad oideachasúil in aice le South Bend Indiana i 1840. Institiúid chaitliceach a bhí inti le linn treimhse nuair nach raibh móran measa ag an bhunaíocht sna stáit ar inimircigh chaitliceacha, ba lú a meas ar mhuintir na hÉireann a phlodaigh isteach chun na Stát Aontaithe i ndiaidh an Ghorta Mhóir ina dtír féin. Ní raibh se i bhfad go raibh cuid mhór Éireannach ag freastal ar Notre Dame.
Agus tá a lorg sin ar ainm na háite agus ar a féiniúlacht.

instituteDeich mbliana ó shoin cuireadh tús le hInstitiúid Mhic Eochaidh An Léinn Éireannaigh. Freastlaíonn seacht gcéad scoláire uirthi as gach páirt de na Stáit Aontaithe. Rud a dhealaíonn an Léann Eireannach i Notre Dame ó ollscoileanna eile a dhéanann staidear Éireannach na an bhéim a chuireann siad ar an Ghaeilge agus ar shaíocht sainiúil na hÉireann.

Mar shampla, déanann céad agus seachtó fo-chéimí modúil i nGaeilge gach bliain le léargas faoi leith a thabhairt dóibh ina gcuid staidear eile ar stair, ar litríocht nó ar pholaitíocht na hÉireann. Tá ceathrar múinteoir ag teagasc na Gaeilge agus tá éileamh mór ar na ranganna teanga.

Sa mhír seo labhrann Michelle le cuid de na scoláirí. Ina measc Cheman Roy as Hawaii agus Breandán Ó Catháin as Pittsburg, Pennsylvania. Cuireann sí aithne fosta ar Críostóir Mac an tSionnaigh, bunaitheoir agus reachtaire na hInstitiúid, agus ar Éamonn Ó Ciardha as Muineachán, léachtóir staire atá ina chomhairle ag lucht na Gaeilge san ollscoil.

Chuaigh an chuairt i bhfeidhm go mór ar Mhichelle agus ar fhoireann SRL. Ní amháin go bhfuil oideachas d’ard chaighdeán sa Léann Éireannach le fáíl sa choláiste ach lena chuid seamróg, leipreachán agus léinte glasa, is saoithiúil an tÉireannachas a léiríonn pobal na hollscoile.

Ina dhiaidh sin ní féidir a shéanadh ná gur oscailte, uileghabhálach é an tÉireannachas i Notre Dame. Is daoine gorma cuid mhaith d’foireann peile “The Fighting Irish” agus is meascann maith ciníocha a bhíonn sa lucht leanúna. Mar a deir Éamann Ó Ciardha, b’fhéidir go dtiocfadh le muintir na hÉireann rud beag a fhoghlaim uatha maidir le sochaí oscailte fháilteach a chur ar bun in Éirinn féin.

Tuilleadh eolais ar Notre Dame – buail ar www.nd.edu

The BBC is not responsible for the content of external sites

 


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy