BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Blas Banner
spacer

BBC Homepage

BBC NI
Radio Ulster


Contact Us

Features

ÉIGSE CHOLM CILLE 2008

 

Cuireadh Éigse Cholm Cille ar bun sa bhliain 2002 le léamh agus scríobh na Gaeilge a chur chun cinn agus le ceiliúradh a dhéanamh ar scríbhneoirí cheantar an Chineál Eoghain.

Bíonn téama faoi leith ag an Éigse achan bhliain agus i mbliana is é "Amhránaíocht Iarthar Uladh" atá i gceist. Beidh an Éigse ag díriú isteach ar ghnéithe éagsúla den traidisiún amhránaíochta in Inis Eoghain, i dTír Eoghain agus i nDoire.

Is é Peadar Mac Gabhann atá mar stiúrthóir ar Éigse Cholm Cille 2008 agus labhair sé le Lynette faoin traidisiún amhránaíochta agus faoi cé chomh tábhachtach is atá an ghné logánta de.

Listen

 

Éigse Cholm Cille is based in Derry and was set up in 2002 to promote reading and writing in Irish and to celebrate writers from the area known as Cineál Eoghain which includes Inishowen and the Sperrins.

Each year the Éigse has a specific theme and this year it's "Irish Language Singing and Song in West Ulster". A variety of lectures will cover all aspects of the song tradition in the area of Inishowen, Derry and Tyrone.

Peadar Mac Gabhann is the director of this year's Éigse and he spoke to Lynette about the songs and about the importance of the local aspect.

 

Imeachtaí na hÉigse 2008 - Coláiste Mhig Aoidh/Festival Programme - University of Ulster, Magee College, Derry

Dé hAoine, 29ú Feabhra (Fri. 29th Feb.)

7:30 i.n. Fáiltiú: Bob Welch (welcome)

Songs of the North West in the RTÉ Archive Ian Lee (bilingual lecture)

 

9:00 i.n. Ceolchoirm: Ceol Chineál Chonaill agus Chineál Eoghain

(concert -Music from Donegal, Derry and Tyrone)

 

Dé Sathairn, 1ú Márta

10:00 r.n. Cnuasacht Amhrán agus Laoithe Fiannaíochta ó Rann na Feirste

Pádraig Ó Baoighill

 

11:00 r.n. Obair an Bhailitheora sa Ghort: Oileán Thoraigh mar Eiseamláir

Lilis Ó Laoire (the work of the collector: Tory Island)

 

12:15 i.n. Sracfhéachaint ar Mhionchnuasachtaí Amhrán Inis Eoghain

Jimmy McBride (look at song collections from Inishowen)

Lár agus Tuaisceart Thír Eoghain Peadar Mac Gabhann (mid & North Tyrone)

 

2:30 i.n Séamus Ennis san Iar-Thuaisceart Ríonach Uí Ógáin

(Séamus Ennis in the North-West)

3:30 i.n. Nuacheol le Nuafhilíocht Neil Martin

(modern music for contemporary poetry).

Tuilleadh eolais/More Information: (0044) 71375334

 


Main Blas Index

 
 

Sport

Education

Arts

Science

Learners

Guests


 » Giota Beag
    A Wee Bit

........................................

 » Giota Beag Eile
    Another Wee Bit

........................................

 » Beginners' Blas

........................................

 » Colin And Cumberland


» Improve my Irish
» Listen to Blas

 
» How good is your Irish?     Take our animated test     to find out...About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy