BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Blas Banner
spacer

BBC Homepage

BBC NI
Radio Ulster


Contact Us

Features

BLAS CEOIL

Fáilte roimh gach duine!

Níl táille ná ticéad de dhíth ort. Ligfear daoine isteach ar bhonn tús freastail orthu sin is luaithe.

Beidh na dorais ar oscailt ar 7in.

 


Beoga

Is é atá i gceist le Blas Ceoil ná turas timpeall phríomhionaid cheoil an Tuaiscirt, ag nochtú na tallainne atá le fail sna ceantair éagsúla.

Beidh deich gclár, leathuair a chloig ar fhad, ann ar an iomlan. Mar aon leis sin beidh an ceol le cluinstin ar Blas, clár raidió laethúil Gaeilge BBC Raidió Uladh, ar The Saturday Late Show agus ar line.

The 4 Of Us

Ionaid agus Dátaí Taifeadta

Crosskeys Inn. Contae Aontroma – Dé Céadaoin 26ú Meán Fómhair

Beoga
Paul McSherry, Brendan Hendry, Brendan Mullholland
Ciaran Gribbin
Aíonna speisialta Julie Fowlis agus a banna ceoil (Alba)

Julie Fowlis

The Bank Bar, Iúr Cinn Trá - Déardaoin 11ú Deireadh Fómhair

The 4 of Us
Nuala Kennedy agus a banna ceoil
Luan Parle (Loch Garman)
Bill Coleman (Corcaigh)

Nuala Kennedy

Sandino's Bar, Doire, Dé Céadaoin 17ú Deireadh Fómhair

The Amachords
Paul Casey agus a bhanna ceoil
Ruadhraí O'Kane, Desi Adams agus Stevie Dunn
Brian Mullan

Paul Casey

Tá tuilleadh ionadaithe, dátaí agus ceoltóirí le fógairt. Craolfar an sraith Blas Ceoil i lár Mí Deireadh Fómhair ar BBC 2 Tuaisceart Éireann, ar an Raidió agus ar Líne.

Read this page in English here.

Brendan Mulholland

Various Features Index

Blas Homepage

 
 

Sport

Education

Arts

Science

Learners

Guests


 » Giota Beag
    A Wee Bit

........................................

 » Giota Beag Eile
    Another Wee Bit

........................................

 » Beginners' Blas

........................................

 » Colin And Cumberland


» Improve my Irish
» Listen to Blas

 
» How good is your Irish?     Take our animated test     to find out...



About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy