BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Blas Banner
spacer

BBC Homepage

BBC NI
Radio Ulster


Contact Us

Sport

 

Torthaí:

 

                    Corn Bhreatnach

Babhta leathcheannais:

Aontroim               2-12             Cill Chainnigh        1-20

 

               Corn Mhic Cionnaith 2009

 

Cluiche Ceannais

 

Dún na nGall         2-12             Ollscoil na Ríona            0-11   IAB

 

 

         
Taispeántas eile deimhneach ag iománaithe Aontroma ach bua ag na Cait!

 

Agus Curaidh na hÉireann, Cill Chainnigh, ar cuairt ag Páirc Mhic Asmaint inné tháinig slua mór amach le tacaíocht a thabhairt do bhuaiteoirí an choirn anuraidh, Aontroim, sa bhabhta leathcheannais den Chorn Bhreatnach.  Agus cé gur bhain na Laighnigh sa deireadh thiar is féidir le Curaidh Uladh bheith deimhneach faoin taispeántas a tugadh.

Bhí Aontroim chun tosaigh ag leathama, 1-05/0-08, a bhuí le cúl ó PJ. Ó Conaill (1-01) agus le beaichte Phóil Uí Shiáil (0-05) agus bhí cuma mhaith ar chúrsaí do na hUltaigh.  Ach sa dara leath d’aimsigh na Cait giar eile agus nuair a fuair Risteard Ó hÓgáin (1-10) cúl na gcuairteoirí leis an lámh in uachtar a thabhairt do Churaidh na hÉireann, d’imigh cuid mhaith den dóchas. 

Mar sin féin, throid buachaillí Aontroma leo le seilbh a fháil ar achan sliotar agus bhí luach a gcuid saothair acu nuair a d’aimsigh Breandán Ó hEaráin cúl leis na foirne a fhágáil ar comhscór.  Ach bhí giar eile go fóill ag na Cait agus chuir rabharta de chúilíní deireadh le hiarracht chróga Aontroma – cúig cinn as a chéile a bhain an ghaoth as seolta na nUltach.  Dóchas le sonrú arís eile sna taispeántais a thug Pádaí Ó Dochartaigh (0-01), Dan Mac Fhilib (0-02), Síomón Mac Ruairí, Ciarán Mac Ruartaigh, Mícheál Ó hEaráin is Colm Ó Duifinn(0-01).  Dúshlán Chill Chainnigh a thabhairt an t-ullmhúchán is fearr sula gcuirtear tús leis an tsraith náisiúnta gan mhoill.

 

Corn Mhic Cionnaith – briseadh croí ag na mic léinn in am breise agus an corn bainte ag Dún na nGall.

 

Cúl in achan leath d’am breise a chinntigh bua pheileadóirí Dhún na nGall oíche Shathairn ar an Ómaigh.  Ollscoil na Ríona an chéad ollscoil riamh le cluiche ceannais an chomórtais a bhaint amach agus beidh díomá ar leith orthu ar maidin mar beidh a fhios go maith go raibh seansanna acu an cluiche seo a bhaint sa dara leath den chluiche féin.  Is cinnte nach raibh na coinníollacha ag teacht le haimsiú scóranna ach mar sin féin bhí trí nó ceithre chic saor ag Ollscoil na Ríona agus ba leor ceann ar bith acu siúd leis an chorn a bhaint, measaim.  Ach a luaithe is a d’aimsigh na Conallaigh cúl in am breise ba léir go raibh a bport seinnte ag na mic léinn.

 

 Chuir Ollscoil na Ríona tús bríomhar leis an choimhlint agus rinne a bheag den ócáid is de na néarógaí. A bhuí le scóranna ó Sheán Ó Néill (0-03), Sheán Leo MacGualraic (0-01) is ó Shéamas Ó Caoilte (0-04) bhí na mic léinn chun tosaigh ar chlár na scór ag leathama [0-08/0-05]. Cé go raibh a sciar féin den imirt ag na Conallaigh bhí an t-ádh dearg orthu nach raibh ach trí chúilín eadarthu ag an sos.  Sa dara leath agus an lámh in uachtar acu fá lár na páirce, rinne na Conallaigh an bhearna sin a dhruidim de réir a chéile, a bhuí le cúilíní ó Chiarán Ó Cnáimhsí (0-02), Caoimhín Mac Meanman (0-03), Stiofán Ó Grífín (0-03), Breandán Ó Baoill (0-01) agus ó Éamann Mag Aoidh (0-01).  Agus na foirne ar comhscór is gan scór ar bith ag na mic léinn le leathuair, thug dhá chúilín spreagúla ó Sheán Ó Néill an buntáiste do na mic léinn ach thug cúilín cinniúnach ó Niall Mór Ó Gallchóir an cluiche go ham breise [0-10 an taobh].

 

Ar an drochuair bhí Ollscoil na Ríona gan Ó Néill in am breise as siocair gur bronnadh cárta buí air díreach roimh dheireadh an chluiche féin agus ba chailleadh millteanach é ag na mic léinn a bhí ag streachailt le briseadh fríd chosaint Dhún na nGall le scóranna a fháil.  Is beag an t-iontas mar sin gur ‘bhain’ na buaiteoirí am breise 2-2 i gcoinne 0-01. Rián Ó Brolcháin agus Daithí Bhreatnach (1-01) a fuair na cúil – ní bheidh cúl báire na mac léinn, Fearghal Ó Murchú, ag iarraidh amharc orthu sin arís - agus an corn tuillte ag Dún na nGall agus ag an bhainisteoir úr, Seán-Seosamh Ó Dochartaigh sa deireadh thiar.  Caithfear ardmholadh mar sin féin a thabhairt d’Ollscoil na Ríona a léirigh mianach agus spiorad a rachaidh go mór chun socair dóibh i gCorn Mhic Shíoghair an mhí seo chugainn.

 

 

               Corn Mhic Cionnaith 2009

 

               Cluichí Leathcheannais

21ú Eanáir:

Dún na nGall         1-14                      Ard Mhacha          2-09
An Dún                 1-11                      Ollscoil na Ríona   1-17

 

Torthaí Grúpa:

Grúpa A:    Fear Manach         0-10   Doire                    1-07

Ollscoil Uladh        0-13   Dún na nGall         3-14

Dún na nGall         0-10   Fear Manach         1-05
                  
Doire                     0-10   Ollscoil Uladh        0-13  

                   Fear Manach         1-11   Ollscoil Uladh        1-09  

                   Doire           0-13   Dún na nGall         0-13

Grúpa B:    Coláiste Mhuire     0-10   An Dún                3-16

                   Muineachán           1-10   Coláiste Mhuire     1-13
         
An Dún                 0-16   Tír Eoghain           0-09

                   Tír Eoghain           3-09   Coláiste Mhuire     2-11

Muineachán 1-11   an Dún                  1-09  

                   Tír Eoghain           1-18   Muineachán 0-17

Grúpa C:    Ard Mhacha          0-12   Aontroim               0-10

An Cabhán            0-12   Ollscoil na Ríona   3-13

Ollscoil na Ríona   0-12   Ard Mhacha          3-06
                  
Aontroim               0-12   An Cabhán            1-11

Aontroim               1-03   Ollscoil na Ríona   3-17

an Cabhán             1-07   Ard Mhacha          0-09

 

 

         

 

 

            An tSraith Náisiúnta Peile 2009     

 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 1:  [1 Feabhra]

Roinn 1

Baile Átha Cliath    v        Tír Eoghain 31 Eanáir                          
Maigh Eo              v        Doire
Ciarraí                   v        Dún na nGall        
An Iarmhí              v        Gaillimh                                             

Roinn 2

Corcaigh               v        An Mhí                                             
Loch Garman        v        Ard Mhacha                                     
Laois                     v        Cill Dara                                            
Fear Manach         v        Muineachán                    

Roinn 3

Ros Comáin          v        Uíbh Fhailí
Tiobraid Árann      v        An Dún                                               
Longfort                v        An Cabhán
An Lú                   v        Luimneach                     

 

Roinn 4

Sligeach                v        Cill Chainnigh                                    
Aontroim               v        Cill Mhantáin                                     
Londain                 v        Liatroim
Ceatharlach           v        An Clár                          
Port Láirge gan chluiche                              

 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 2:  [7 Feabhra]

Roinn 4

An Clár                 v        Sligeach               
Cill Chainnigh        v        Aontroim                       
Cill Mhantáin         v        Port Láirge                                        
Londain gan chluiche                         

 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 2:  [14/15 Feabhra]

Roinn 1

Dún na nGall         v        Maigh Eo              14 Feabhra
Gaillimh                 v        Baile Átha Cliath             
Tír Eoghain v        Ciarraí                 
Doire           v        An Iarmhí   
                                                                            
Roinn 2

                            
Ard Mhacha          v        Laois                     14 Feabhra      
An Mhí                 v        Fear Manach         14 Feabhra                
Muineachán           v        Loch Garman
Cill Dara                v        Corcaigh              
                  
Roinn 3

An Dún                 v        An Lú                   14 Feabhra
Luimneach             v        Ros Comáin          14 Feabhra
Uíbh Fhailí            v        Longfort
An Cabhán            v        Tiobraid Árann               

                              
Roinn 4                                             Babhta 3

Aontroim               v        An Clár                 14 Feabhra
Sligeach                v        Liatroim
Port Láirge            v        Cill Chainnigh                                    
Ceatharlach           v        Londain                
Cill Mhantáin gan chluiche                           

 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 3:  [7/8 Márta]

Roinn 1

Dún na nGall         v        Baile Átha Cliath             
Maigh Eo              v        An Iarmhí             
Tír Eoghain v        Gaillimh                 7 |Márta
Doire           v        Ciarraí                 
                            
                                                                            
Roinn 2

                            
Ard Mhacha          v        Muineachán                             
An Mhí                 v        Laois                     7 |Márta
Corcaigh               v        Fear Manach                                     
Cill Dara                v        Loch Garman                 
                  
Roinn 3

An Dún                 v        An Cabhán                    7 |Márta
Luimneach             v        Tiobraid Árann     
Uíbh Fhailí            v        An Lú
Ros Comáin          v        Longfort

                                                 
Roinn 4                                             Babhta 4

Liatroim                v        Aontroim                       
An Clár                 v        Port Láirge           
Cill Chainnigh        v        Cill Mhantáin                                     
Londain                 v        Sligeach
Ceatharlach  gan chluiche                   

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 4:  [14/15 Márta]

 

Roinn 1

Gaillimh                 v        Dún na nGall                  
Baile Átha Cliath    v        Doire           14 Márta
Ciarraí                   v        Maigh Eo                       
An Iarmhí              v        Tír Eoghain                                                                                                 
                                               
Roinn 2
                            
Muineachán           v        Cill Dara                        
Loch Garman        v        An Mhí                          
Laois           v        Corcaigh               14 |Márta        
Fear Manach         v        Ard Mhacha          14 |Márta
                            
Roinn 3

Longfort                v        An Dún                
An Cabhán           v        Luimneach             14 |Márta
Tiobraid Árann      v        Uíbh Fhailí
An Lú                   v        Ros Comáin
                                                 
Roinn 4                                             Babhta 5

Liatroim                v        Cill Mhantáin                  
An Clár                 v        Cill Chainnigh                                    
Londain                 v        Port Láirge
Ceatharlach           v        Aontroim    
Sligeach gan chluiche                         

 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 5:  [21/22 Márta]


Roinn 1

Dún na nGall         v        Tír Eoghain   21 |Márta               
Maigh Eo              v        Baile Átha Cliath             
Doire           v        Gaillimh                                   
Ciarraí                  v        An Iarmhí
                                                                            
Roinn 2

An Mhí                 v        Muineachán           21 |Márta
Laois           v        Fear Manach                21 |Márta
Cill Dara                v        Ard Mhacha         
Corcaigh               v        Loch Garman                 
                  
Roinn 3

Luimneach             v        An Dún                          
Ros Comáin          v        Tiobraid Árann     
Uíbh Fhailí            v        An Cabhán
An Lú                   v        Longfort
 Roinn 4                                            Babhta 6
                  
Aontroim               v        Londain                 21 |Márta
Cill Mhantáin         v        An Clár                          
Port Láirge            v        Liatroim                                            
Sligeach                v        Ceatharlach 
Cill Chainnigh gan chluiche

 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 6:  [28/29 Márta]

 

Roinn 1

Tír Eoghain v        Doire                     28|Márta
Gaillimh                 v        Maigh Eo             
Baile Átha Cliath    v        Ciarraí                                              
An Iarmhí              v        Dún na nGall                                     

Roinn 2
                            
Muineachán           v        Corcaigh
Fear Manach         v        Cill Dara                        
Loch Garman        v        Laois
Ard Mhacha          v        An Mhí                          
                                               
                            
Roinn 3

Longfort                v        Luimneach             28|Márta        
An Cabhán           v        Ros Comáin
Tiobraid Árann      v        An Lú                  
An Dún                 v        Uíbh Fhailí            28|Márta

         
                                                 
Roinn 4                                             Babhta 7

Cill Chainnigh        v        Liatroim                                   
Cill Mhantáin         v        Londain                           
Port Láirge            v        Ceatharlach           28|Márta
Aontroim               v        Sligeach                28|Márta
An Clár gan chluiche                          
 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009        Babhta 7:  [12 Aibreán]


Roinn 1

Maigh Eo              v        Tír Eoghain          
Doire           v        Dún na nGall                                     
Ciarraí                   v        Gaillimh
Baile Átha Cliath    v        An Iarmhí

                                                         
Roinn 2

An Mhí                 v        Cill Dara     
Laois           v        Muineachán
Loch Garman        v        Fear Manach               
Corcaigh               v        Ard Mhacha         
                                     
                  
Roinn 3

                                               
Ros Comáin          v        An Dún
Tiobraid Árann      v        Longfort
Uíbh Fhailí            v        Luimneach 
An Lú                   v        An Cabhán


Roinn 4                                             Babhta 8
                                               
Londain                 v              Cill Chainnigh
Ceatharlach           v        Cill Mhantáin
Liatroim                v        An Clár                                   
Sligeach                v        Port Láirge           
Aontroim gan chluiche

         

 

 

 

An tSraith Náisiúnta Peile 2009                 [18 Aibreán]

Roinn 4                                             Babhta 9
                  
                            
Cill Chainnigh        v        Ceatharlach          
Cill Mhantáin         v        Sligeach
An Clár                 v        Londain                
Port Láirge            v        Aontroim
Liatroim gan chluiche

 

 

               Craobh Peile Chúige Uladh 2009

 

                  Réamhbhabhta:

 

Fear Manach                v                 An Dún      
17ú Bealtaine     Inis Ceithleann

 

                   Cluichí Ceathrúcheannais:

 

Doire                             v        Muineachán
24ú Bealtaine         an Pháirc Cheilteach/neodrach

 

Tír Eoghain                   v        Ard Mhacha       
31ú Bealtaine         an Ómaigh/neodrach

 

Fear Manach/An Dún   v        An Cabhán  
6ú Meitheamh          Breifne nó Páirc Esler

 

Dún na nGall                 v        Aontroim   
14ú Meitheamh          Bealach Féich

 

         

 

                   Cluichí Leathcheannais:

Tír Eoghain/Ard Mhacha       v             Doire/Muineachán       
21ú Meitheamh          ionad le socrú

 

Dún na nGall/Aontroim                    v        Fear Manach/An Dún/An Cabhán  
27ú Meitheamh          ionad le socrú

 

Cluiche ceannais:                   19ú Iúil

 

 

               Craobh Iomána Chúige Uladh 2009

 

                  Babhta 1

9ú Bealtaine:

Fear Manach                v                 An Cabhán          Inis Ceithleann

Dún na nGall                 v                 Tír Eoghain         Leitir Ceanainn

Ard Mhacha                  v                 Muineachán         Páirc na Lúthchleas  

 

                  Babhta 2

17ú nó 24ú Bealtaine:

Londain      v        Fear Manach /An Cabhán                           Ruislip

Dún na nGall/Tír Eoghain     v        Ard Mhacha/Muineachán  le socrú
         

 

                   Cluichí Ceathrúcheannais:

31ú Bealtaine, Páirc Mhic Asmaint:

Fear Manach /An Cabhán/Londain                             v        Doire

Dún na nGall/Tír Eoghain/Ard Mhacha/Muineachán v        an Dún

         

 

                   Cluichí Leathcheannais

14ú Meitheamh:

Fear Manach /An Cabhán/Londain/Doire                            

v

Dún na nGall/Tír Eoghain/Ard Mhacha/Muineachán/an Dún

 

                   Cluiche Ceannais

28ú Meitheamh:

Fear Manach /An Cabhán/Londain/Doire/Dún na nGall/Tír Eoghain/Ard Mhacha/Muineachán/an Dún

                                      V

  Aontroim

 

 

Last week 's results

Sport index

 » Giota Beag
    A Wee Bit

........................................

 » Giota Beag Eile
    Another Wee Bit

........................................

 » Beginners' Blas

........................................

 » Colin And Cumberland


» Improve my Irish
» Listen to Blas

 
» How good is your Irish?     Take our animated test     to find out...About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy