BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Blas Banner
spacer

BBC Homepage

BBC NI
Radio Ulster


Contact Us

Astronomy

Téarmaí Coitianta Réalteolaíocha

Achar uilleach : Angular distance

Adamh : Atom

Aga : Epoch

Aicme speictreach : Spectral class

Ailbhéideacht : Albedo

Airde : Altitude

Ais (an) diallais : Declination axis

Ais an Domhain : Earths axis

Aistriú Doppler : Doppler shift

Altasamat : Altazimuth

Amharcmhéid : Visual magnitude

Asamat : Azimuth

Astaróideach : Asteroid (mionphláinéad)

Athraonadh : Refraction

Athraonadóir : Refractor (telescope)

Bealach na Bó Finne : The Milky Way , Galaxy

Buaic : Culmination

Caidhpeanna polacha : Polar caps (ar Mhars mar shampla)

Chaor aduaidh, an : Aurora Borealais

Ceartairde : Right ascension (lochtach, “dronairde” nó “dronéirí” ba chóir a bheith ann)

Choirceog ,an : The Beehive cluster (Praesepe)

Ciogal Mheatóin : Metonic cycle (cf. naoidheacht, naoidhéagal ,an)

Ciogal gealaí : Lunar cycle (Ré)

Ciogal na nGrianspotaí : Sunspot cycle ( nó "Timthriall na nG~")

Ciorcal (an) diallais : Declination circle

Ciorcal fadline : Meridian circle

Ciorcal laethúil : Diurnal circle

Ciseal cúlaithe : Reversing layer

Claí mór na Réaltaí : The Milky Way ( Bealach na Bó finne, an Láir Bhán 7rl)

Claíomh Oiríon : Orions sword

Claonadh fithise : Orbital inclination

Clog gréine (grianchlog) : Sundial

Coibhneasacht : Relativity

Coibhneas peiriaid le lonrachas : Period-luminosity relation

Cóiméad : Comet (réalt na scuaibe, réalta mhongach)

Colúr cónochta : Eqinoctial colure

Comhathrú : Variation

Comhdhlúthú : Condensation

Comhéifeacht athraonta : Index of refraction

Comhiompar : Convection

Comhlíniú : Collimation

Comhlionsa neamhchrómatach : Compound achromatic lens

Comhordanáid neamhaí : Celestial co-ordinate

Comhphairteanna optúla : Optical components

Compánach : Companion (leathréalta i gcóras déréalta)

Compánach Sirius : Companion of Sirius (An Coileán)

Conair an Lándorchadais : Path of totality

Cónasc : Conjunction

Cónasc íochtair : Inferior conjunction

Cónasc uachtair : Superior conjunction

Cónocht : Equinox

Cónocht an Earraigh : Vernal equinox

Cónocht an fhomhair : Autumnal equinox

Córas an éiclitpigh : Ecliptic system

Córas an Mheánchiorcail : Equator(-ial) system

Córas Copernicus : Copernican system

Córas na léaslíne : Horizon system

Coróin : Corona

Corraíl : Perturbation

Corraíl chiantréimhseach : Secular perturbation

Corrán an Leoin : Sickle of Leo

Corrán gealaí : Crescent moon

Cosmas : Cosmos

Cosmeolaíocht : Cosmology

Cráitéar : Crater

Cráitéar dreigíte : Meteorite crater

Crapadh Lorentz-Fitzgerald : Lorentz-Fitzgerald contraction

Créipfháinne ,an : The crepe ring (Satarn)

Crios Oiríon : Orions Belt [ an Bhanlámh, Slat an Bhodaigh Slat an Cheannaí, Slat an Rí 7rl ]

Cró : Aperture (of telescope etc.)

Croí (réalta) : Core (stellar)

Croí carraigeach : Rocky core

Croí comhiomprach : Convective core

Cruinne : Universe

Cruinneachán : Dome

Cruinne ascalach : Oscillating universe

Cruinne bhoilscitheach: Inflationary universe

Cruinne fhairsingíoch : Expanding universe

Cruinne fhoisteanach : Steady state universe [cf. teoiric na foistine ]

Cruinne statach : Static universe

Cuaire : Curvature

Cuar an tsolais : Light curve

Cuasár : Quasar

Cumas taifigh : Resolving power

Cumhacht solastiomsúcháin : light-gathering power

Dáileadh réaltach : Stellar distribution

Damhna idirphlainéadach : Interplanetary matter

Damhna idir-réaltach : Interstellar matter

Deamhanréalta ,an : Algol ,the demon star

Dearbhlonrachas : Absolute luminosity

Dearbhhéid : Absolute magnitude

Deargaistriú : Redshift

Deargspota Mór ,an : Great Red Spot [ar Iúpatar]

Deighilt : Separation

Déréalta : Binary star

Déshúiligh : Binoculars

Diallas : Declination

Díobhadh : Extinction (laghdú solais)

Díraonachán : Díraonadh : Diffracton

Dlí imtharraingthe Newton : Newtons law of gravitation

Dlithe Kepler : Keplers laws

Domhanfhad : Terrestrial longitude

Domhanleithead :Terrestrial latitude

Domhantarraingt : Gravity [ intharraingt : gravitation]

Dreige : Meteor [ réalta reatha ]

Dreigechith : meteor shower

Dreigeoideach : Meteoroid

Dreigít : Meteorite

Dreigí treallacha : Sporadic meteors

Drithliú : Twinkling , scintillation

Dualghluaisne : Proper motion

Dúil : Element


Éiclips ,(urú) : Eclipse

Éiclips (nó urú) fáinneach : Annular eclipse

Éillín , an t- : ThePleiades [an Phléadach, an Streoillín, an Tréidín, na Cearrbhaigh etc.]

Éirí héileacach : Heliacal rising

Fad forair : Zenith distance

Fadlíne : Meridian

Fadú : Elongation

Fán na bpol : Wandering of the poles [luainíocht]

Fathachréalta : Giant star

Féilire Ghréagóra : Gregorian calendar

Fithis , fithisigh (br.) : Orbit

Fócas : Focus

Forar : Zenith

Formhéadú : Magnification

Frithchaiteoir : Reflector (telescope)


Gealach [éasca, ré ] : Moon

Gealach ag caitheamh : Waning moon

Gealach ag líonadh : Waxing moon

Gealáin Thuaidh ,na : Aurora borealis (northern lights)

Gléasadh : (telescope) Mounting

Gléasadh meánchriosach : Equatorial mounting

Gluaisne chasiompaithe : Retrograde motion

Grianchóras : Solar system

Grianstad : Solstice

Guagadh (na gealaí) : Libration

Iarmhairt Doppler : Doppler effect

Ilréalta : Multiple star

Imphléasc : Collapse

Iomrall : Aberration

Ionsú : Absorption

Lá bisigh : Leap day

Lándorchadas : Totality

Lánurú : Total eclipse

Leantóir : Satellite

Léargas : Seeing conditions

Léaslíne [bun na spéire] : Horizon

Léaslíne theagmhais : Event horizon

Leithead : Latitude

Leoinidí [Saithe na Samhna] : Leonid meteors

Lionsa : Lens

Lonrachas : Luminosity

Luainíocht : Precession

Luainigh (br.) :Precess

Luan (Dé Luain 7rl.) : Moon [Dinneen, leis; luanchad : eclipse of the moon]

Meánchiorcal : Equator

Meán idir-réaltach : Interstellar medium

Méid : Magnitude

Mór-ais : Major axis

Mion-ais : Minor axis

Naoidheacht : Metonic cycle [ seantéarma sna lsí ]

Nadair : Nadir

Neodrónréalta : Neutron star

Nóva : Nova

Nóman : Gnomon (snáthaid)

Ohtdéagal : Saros [seantéarma ar "sáras" , as sean lsí]

Ollphléasc ,an : The Big Bang

Optaic : Optics

Páirtéiclips ~urú : Parial eclipse

Parabóil : Parabola

Parsoic [ saobhdhiallas soicind ] : Parsec [3.26 solasbhliain ]

Peirigí : Perigee [an pointe is cóngaragh don talamh i bhfithis ]

Peirihéilean : Perihelion [an pointe is cóngaraigh don ghrian ibhfithis phlainéid]

Pláinéad : Planet

Pol neamhaí : Celestial pole

Priomhsheicheamh : Main sequence

Radaíocht : Radiation

Réad = réalt(a) seantéarma : "rétgla" 7rl. na SeanGh : Star, object.

Réadlann ( Ard Mhacha , Dhún Since etc ) : Observatory

Réadlionsa : Objective lens, (object glass)

Réalta : Star ( Réalta mhongach, réalta na scuaibe comet)

Réalta aithraitheach : Variable star : réalta aithraitheach Ceifide Cepheid variable

Réaltam : Sidereal time

Réaltbhuíon : Constellation

Réaltfhisic : Astrophysics

Réaltnéal : Nebula

Réaltra : Galaxy

Rinn , rinn neimhe : Celestial body

Saighneáin, na : Aurora (an chaor aduaidh 7rl.)

Saithe cóiméad : Cometary swarm

Saithe dreigí : Meteor swarm

Saobhdhiallas : Parallax

Satailít : Satellite

Seachránaí : Planet [seantéarma]

sealán (agus "fáinne") : Ring , "sealáin Shatairn" rings of Saturn

Seisreach ,an t~ (an Camchéachta, an céachta ) : The plough [in Ursa Major]

Sféar neamhaí : Celestial sphere [spéir neamhaí ?]

Smionagar cóiméid : Cometary debris

Solasbhliain : Light year

Speictream : Spectrum

Speictriméadar : Spectrometer

Taifeach , taifigh (br.) : Resolution, resolve

Teileascóp athraonta, frithchaiteach : Refracting, reflecting telescope

Teoiric choibhneasachta Einstein : Einsteins theory of relativity

Trasdul : Transit

Treoluas éalaithe : Escape velocity

Urchomhaireacht : Opposition


 » Giota Beag
    A Wee Bit

........................................

 » Giota Beag Eile
    Another Wee Bit

........................................

 » Beginners' Blas

........................................

 » Colin And Cumberland


» Improve my Irish
» Listen to Blas

 
» How good is your Irish?     Take our animated test     to find out...About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy