BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Blas Banner
spacer

BBC Homepage

BBC NI
Radio Ulster


Contact Us

Education

ABAIR 2005

Comórtas Caint Phoiblí is ea Abair atá teoranta do scoileanna 2ú leibhéal i dTuaisceart Éireann. Is í aidhm an chomórtais seo taithí i labhairt na Gaeilge a thabhairt do scoláirí. Tá Abair á reáchtáil ag Gael Linn.

Pádraig Ó Baoill + Seán  Ó hEacháin

Pádraig Ó Baoill agus Seán - Meánscoil Feirste
Buaiteoir Roinn A

Na Cainteoirí:

Listen Listen to Gearóid

Gearóid Ó Deoráin - An Mhainistir, An tIúr 'An Pósadh Mór'
Cur síos greannmhar, bríomhar ar bhainis an phrionsa Charles agus Camilla.

 

Éist Listen to Aíne

Áine Ní Mhurchú- Scoil Mhuire, Machaire Fiolta. 'Deireadh na Seachtóidí – Tús na nDeacrachtaí'. Déantar tagairt do himeachtaí na hama sin – idir peil, turas an Phápa go hÉireann agus gníomhaíochtaí an Easpaig Éamonn Uí Chathasaigh.

 

Éist
Listen to Brónach

Brónach Nic Giolla Íosa – Clochar Loretto, Cúl Raithin
' Lá Fhéile Pádraig'
Plétear imeachtaí na féile Pádraig idir mórshiúil, Aifreann tré Ghaeilge agus an chultúr Gaelach go ginearálta.

 

Seán + Caitriona

Seán agus Caitriona - Scoil Mhuire MF
Buaiteoir Roinn B

Éist Listen to Colm

Colm Ó Duifin- Scoil Lughaidh
' I mBéal an Phobail'
Dearcadh neamhghnáth ar fhíor-bhrí an téarma ‘I mbéal an phobail’ - go háirithe i measc an phobail Ghaelaigh.

 

Éist Listen to Emma

Emma Nic Sheáin- Coláiste Mhichíl, an Lurgan
' Na Gutháin Póca'
Thiocfadh leat a rá nách bhfuil Emma chomh tógtha sin leis na guthain póca.

 

 

Éist Listen to Seánaín

Seánaín Nic Bhriain - Ard Lourdes, Enniskillen
'An Lucht Siúil'
Mionchuntas ar dheacrachtaí saol s'acu agus na fadhbanna éagsúla a bhíonn acu - idir fadhbanna oideachais, fostaíochta agus caighdeán maireachtála.

   

Éist Listen to Séamus

Séamus de Faoite - Coláiste Colmáin, An tIúr
'Na Gaeilgeoirí'
Ag caint faoi thréithe ginearalta na Gaeilgeoirí - ag rá go bhfuil siad fiosrach agus iad i gcónaí ag cur ceisteanna ar nós 'cad is ainm duit?' agus 'cén aois tú?' N'fheadar an aontaím leis... cad a cheapann tú féin? An aontaíonn tú féin leis? Ar mhaith leat tuilleadh a chur leis...?

 

 

Éist Listen to Tomás

Tomás Mac Rodáin - Coláiste Mhichíl, Inis Ceithleann
'Brí na Féile Pádraig'
Cuirfear ceisteanna dáiríre faoin bhrí ceart atá le Lá Fhéile Pádraig agus lena bheith Gaelach...

   

Pádraig Ó Baoill agus Caroline

Pádraig Ó Baoill agus Caroline - Ardscoil Naomh Chiaráin
Buaiteoir an darna duais, Roinn A

Éist Listen to Treasa

Treasa Ní Dhuibhne - Coláiste Loreto
'An maith an Labhairt?'
Léiríonn Treasa a buairt agus a himní faoin bhealach nua cumarsáide - an fón so-ghluaiste.

 

 

Éist Listen to Wendy

Wendy Ní Fhiáin - Ardscoil Naomh Dominic
'An Ghaeilge- Bás nó Beatha?'
Plétear caomhnú na Gaeilge san lá atá inniu ann.

 

 

Éist Listen to Dáithí

Dáithí Ó Muirí - Scoil Mhuire na mBráithre
'Ní Tusa Mise'
Tuairiscítear faoi uathúlacht achan uilig duine ar an domhan. Plétear na buntáistí agus na míbhuntáistí lena leithéid do mhiorúlt.

   

 

Tuilleadh Eolais/More info
gael-linn.ie (The BBC is not responsible for the content of external websites)

 » Giota Beag
    A Wee Bit

........................................

 » Giota Beag Eile
    Another Wee Bit

........................................

 » Beginners' Blas

........................................

 » Colin And Cumberland


» Improve my Irish
» Listen to Blas

 
» How good is your Irish?     Take our animated test     to find out...About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy