[an error occurred while processing this directive]

BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Blas Banner

BBC Homepage
BBC NI

Contact Us

Blas Banner
 
 
Beathaisnéisí na láithreoirí
 

Karen Kirby

Karen KirbyIs de bhunadh an Dhomhnaigh Mhóir i gcondae Thír Eoghain do Karen. Le linn di a bheith ar bhunscoil Naomh Pádraig ansin, tugadh an chéad deis di a dhul ar an ardán i mbun amhránaíochta, agus níor stad sí ó shin!

Bhí ceol riamh insan teach óna hathair, iarr-bhall de cheann de na showbands "The Huskeys" insna seachtóidí, agus boscadóir le grúpa ceoil céilí chomh maith. Thóg Karen an bosca ceoil nuair a bhí sí seacht mbliana d'aois, ach lean sí uirthi i mbun amhránaíochta, ag glacadh páirte i gcomórtas Scor mar bhall de Chlub na nÓg i nDomhnach Mór. Ba ansin a chuir sí suim sa Ghaeilge don chéad uair.  D'fhreastal sí ar ranganna oíche agus neartaíodh an tsuim s'aici insan teanga agus í ar an mheánscoil; tríd thurais chun na Gaeltachta achan samhradh; tríd Chór Gaelach na scoile, a bhain an iomaí duais ceoil thar na blianta ag comórtas bliaintiúil Gaeilge, An tOireachtas

Ba le baill an chóir seo a chuir sí "The Swing Gals" ar bun i mBéal Feirste agus í ar an ollscoil; grúpa amhránaíochta ar stíl an cheoil "barber shop" ar éirigh leo a bheith páirteach i gcláracha teilifíse agus raidió go minic ar fud na hÉireann.

Rinne Karen staidéar ar an Fhraincis agus ar an Spáinnis ag Ollscoil na mBanríona i mBéal Feirste, agus í den tuairim gur mhaith léi a bheith ina teangeolaí, ag obair leis an Aontas Eorpach! Ach bhí an Ghaeilge agus an ceol riamh lárnach ina saol, agus tháinig an dá rud le chéile i 1995 nuair a thoisigh sí ag cur cláir raidió i láthair i nGaeilge don chéad uair ar BBC Raidió Uladh. Go cionn ocht mbliana ina dhiaidh sin, chuir sí "Karen na hAoine" i láthair achan Aoine, agus chuaigh sí os comhair cheamara teilifíse don chéad uair i 1996 sa tsraith "Sneachta Dearg".


Chaith sí seal ag obair i seomra nuachta an BBC, ag cur ráiteas nuachta i láthair ar raidió agus ag obair ar an chlár nuachta laethiúil "Newsline". Tugadh deis di a cuid suime sa cheol a léiriú achan oíche Shathairn insan chlár raidió "The Late Show" ar BBC Raidió Uladh, agus cuireann sí an clár i láthair ó am go chéile le linn na seachtaine go fóill. Bhí sí ar an phaineál moltóireachta ar an tsraith cheoil "Deis Roc" ar TG4 anuraidh.


Tá sí fostaithe anois ag an BBC mar léiritheoir teilifíse do chláracha Gaeilge agus faoina cúram tá cláracha ar nós SRL agus Blas Ceoil. Déanann sí cláracha teilifíse a stiúradh do chomhlachtaí neamhsplacha ó am go chéile a fheictear ar BBC TÉ agus TG4.

Lynette Fay

Lynette FaySeans beag bídeach nach bhfuil a fhios agat gurb as Co Thír Eoghain do Lynette Fay. Rugadh agus tógadh í i nDún Geanainn, áit a ndeachaigh sí ar scoil fosta. Thosaigh sí ag foghlaim na Gaeilge agus í ag freastal ar Chlochar na Trócaire agus lean an díograis seo don teanga agus í ina scolaire in Acadamh na gCailíní.

Agus í ar an Acadamh, is beag am a chaith Lynette sa seomra ranga siocair an dúil mhór a bhí aici sa chaint phoiblí, sa díospóireacht, san aisteoireacht agus sa cheol. Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí an Chóir Ghaelaigh sa scoil agus ina príomhamhránaí leis Na Ceannródaithe, grúpa a cheol na gormacha i nGaeilge agus a thug leis dhá Chraobh Uile-Éireann ag Slógadh Náisiúnta. 

Thuig sí go luath gur mhaith léi slí bheatha a leanúint sna meáin chumarsáide agus chuige sin thug sí faoi agallaimh raidió agus ailt nuachtáin ar an iomaí ábhar le linn di a bheith ar Ollscoil na Gaillimhe, áit ar bhain sí céim amach sa Ghaeilge agus sa Stair. Chaith sí bliain ag staidéar in Ollscoil Dhún Éideann, eispéireas a chuaigh i bhfeidhm go mór uirthi.   

Thosaigh Lynette ag obair sa BBC in 2001, díreach i ndiaidh di iarchéim sna meáin chumarsáide a bhaint amach. Tá sí le cluinstin go minic ar Blas, irischlár Gaeilge BBC Raidió Uladh agus le cúig bliana anuas, is í Lynette a léiríonn agus a chuireann i láthair Clár CLG an Domhnaigh, An Domhnach Mór, le linn na Craoibhe. Bíonn sí le cluinstin go mion minic ar chláir eile Bhéarla de chuid an stáisiúin fosta, leithéidí Hugo, Weekend Extra, agus The Sean Coyle Show. Le gairid, ghnóthaigh eagrán na hAoine de Blas, clár a léiríonn sí agus a chuireann sí i láthair, duais chré-umha ag Duaiseanna Náisiúnta Raidió na hÉireann, PPI.