BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

16 October 2014
Blas Banner
spacer

BBC Homepage

BBC NI
Radio Ulster


Contact Us

Arts
Rogha an Chéid

 

Listen / Éist

Is éard atá i Rogha an Chéid ná ceiliúradh de thrí ghné de litríocht na Gaeilge le céad bliain anuas óna foilsitheoirí Cló Iar-Chonnachta. Trí leabhar atá i gceist anseo - Gearrdhrámaí an Chéid, Duanaire an Chéid agus Gearrscéalta an Chéid.

Pádraig Ó SiadhailIs é Pádraig Ó Siadhail, comhollamh sa Léinn Éireannach i gColáiste Mhuire, Nova Scotia a chuir a rogha de Ghearrdhrámaí an Chéid in eagar.


Tugann Pádraig cothromaíocht chuí don trí ré ó thaobh stair dhrámaíocht na Gaeilge de: an Chéad Athbheochan faoi mhórchoimirce Chonradh na Gaeilge; an Dara hAthbheochan le glúin


úr scríobhneoirí agus an Tríú hAthbheochan - drámaí le scíbhneoirí comhaimseartha. Dhá dhráma dhéag atá sa chnuasach seo ó chuid de na scríbhneoirí seo a leanas: Dubhghlas de hÍde, Cathal Ó Searcaigh, Biddy Jenkinson, Pádraig Ó Conaire.

 

Aisling Ní DhonnchadhaChuir an Dr. Gearóid Denvir eagar ar Duanaire an Chéid. Is léachtóir i Scoil na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh é Gearóid. Shocraigh sé dánta abhí agus atá mar ráitis shuntasacha chruthaitheacha iontu féin a roghnú in áit saothar filí áirithe. Rinne sé cinneadh gan níos mó na cúig dán le haon fhile amháin a roghnú sa bhailiúchán seo de chéad dán. Sampla de chuid de na húdair ná: Colm Breathnach, Celia de Fréine, Michael Davitt, Máire Mhac an tSaoi agus Máire Áine Nic Gearailt.
Aisling Ní Dhonnchadha Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Ma Nuad

Gearoid Denvir
Dr. Gearóid Denvir

Is é Gearóid Denvir agus Aisling Ní Dhonnchadha a roghnaigh na scéalta do Ghearrscéalta an Chéid. Tá Aisling ag obair mar léachtóir i nGaeilge in Ollscoil na hÉireann, Mhaigh Nuad. Clúdaíonn na scéalta sa chnuasach seo an tréimhse ó aimir na hAthbheochana liteartha i dtús an chéid anuas go dtí scéalta ó scríbhneoirí an lae inniu. Ina measc siúd tá scéalta ó Phádraig Mac Piarais, Shéamas Ó Grianna, Mhicheál Ó Conghaile, Alan Titley agus Angela Bourke.

 

back to leabhar

back to Arts homepage

 » Giota Beag
    A Wee Bit

........................................

 » Giota Beag Eile
    Another Wee Bit

........................................

 » Beginners' Blas

........................................

 » Colin And Cumberland


» Improve my Irish
» Listen to Blas

 
» How good is your Irish?     Take our animated test     to find out...About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy