RSS feed
Vaughan Roderick

Vaughan Roderick Golygydd Materion Cymreig y BBC

Golygydd Materion Cymreig y BBC yn blogio'n rheolaidd ar faterion gwleidyddol Cymru.

Tu ôl i'r piws mae'r melyn

24 Ebrill 2014

Mae'n hawdd anghofio weithiau ein bod ar ganol ymgyrch etholiad. Ymhen llai na mis fe fydd disgwyl i ni bleidleisio i ethol cynrychiolwyr Cymru yn Senedd Ewrop. Dwn i ddim amdanoch chi ond hyd yma dydw i ddim wedi derbyn yr un daflen etholiadol na galwad ffôn. Mae absenoldeb posteri gardd a ffenest hefyd yn drawiadol.

Roeddwn i'n amau efallai bod fy narn bach i o Gymru yn eithriad yn hynny o beth pan gwynodd cyfaill i mi am y taflenni gwleidyddol sy'n cyrraedd ei dŷ yn ddyddiol bron. Nes, hynny yw, i mi sylweddoli ei fod yn byw yng Ngogledd Caerdydd ac mai brolio ynghylch rhagoriaethau Mari Williams a Craig Williams yr oedd y taflenni hynny.

Fel mae'n digwydd, rwy'n credu y gallasai etholiadau a gynhelir ar yr ail ar hugain o Fai eleni fod yn rhai hanesyddol bwysig - ond nid etholiadau Ewrop yw'r rheiny ac nid yng Nghymru maen nhw'n cael eu cynnal.

Cyfeirio at etholiadau lleol Lloegr ydw i - etholiadau sydd â'r potensial i fod yn drawsnewidiol i ddwy blaid - y Democratiaid Rhyddfrydol ac Ukip.

Erbyn hyn mae patrwm llywodraeth leol yn Lloegr yn wahanol iawn i un Cymru. Does dim angen i boeni'n ormodol am hynny.

Darllen yr erthygl yn llawn

Sgwd y News

22 Ebrill 2014

Os ydych chi'n defnyddio tabled neu ffôn i ddarllen gwefan newyddion BBC Cymru mae'n debyg eich bod wedi sylwi bod gwasanaeth newydd "Cymru Fyw" wedi ei lansio heddiw. Mae'r gwasanaeth o hyd ar ffurf arbrofol (beta) a dyw e ddim ar gael ar bob dyfais eto - ond fe ddaw hynny'n weddol o fuan.

Hyd yma mae pethau'n argoeli'n dda er fy mod yn siomedig na fabwysiadwyd fy awgrym i ar gyfer enw'r gwasanaeth. Beth ar y ddaear dydd o le ar y "Sgwd Newyddion"? Rhy ddeheuol, efallai.

Darllen yr erthygl yn llawn

Mentro Swllt

8 Ebrill 2014

Un arwydd pendant fod etholiad ar y gorwel yw bod ods etholaethau unigol yn ymddangos yn siopau'r bwcis ac ar eu gwefannau.

Nawr dydw i ddim yn ddyn betio ond mae record y marchnadoedd gamblo o safbwynt proffwydo canlyniadau unigol yn un bur dda - hynny oherwydd bod y rheiny sy'n mentro'u harian yn aml yn bobl sydd â gwybodaeth leol ynghylch ras arbennig.

Darllen yr erthygl yn llawn

Cymerwch Chi Sigaret?

3 Ebrill 2014

Un o'r dadleuon polisi cyhoeddus mwyaf diddorol ers tro yw honna sy'n digwydd ar hyn o bryd ynghylch e-sigarets.

Mae effaith y teclynnau ar iechyd cyhoeddus yn ansicr ac yn ddadleuol. Er na ellir marchnata e-sigarets fel dull o roi'r gorau i ysmygu gan nad yw hynny wedi ei brofi'n wyddonol mae 'na dystiolaeth anecdotaidd eu bod yn effeithiol yn hynny o beth.

Darllen yr erthygl yn llawn

Ganllath o gopa'r mynydd

1 Ebrill 2014

Flwyddyn union i ddoe fe fydd y senedd a etholwyd y 2010 yn cwrdd am y tro olaf ac fe fydd aelodau seneddol yn clirio eu desgiau - nifer ohonynt am y tro olaf. Flwyddyn i heddiw gallwn ddisgwyl gweld y pleidiau yn lansio eu hymgyrchoedd yn swyddogol.

Mae'r cloc yn tician a phe bai'r etholiad yn cael ei gynnal yfory mae'r arolygon yn awgrymu y byddai Llafur yn ennill gyda mwyafrif dros bawb o ryw ddeg ar hugain o seddi.

Darllen yr erthygl yn llawn

Câr dy gymydog

27 Mawrth 2014

"The Welsh are cordially liked and heartily respected by all their fellow-subjects, as a gallant and most gifted race. Year by year the English know them better, and year by year the English like them more. There is really not even a lingering trace of national jealousy."

O golofn olygyddol y Daily Telegraph y daw'r dyfyniad uchod ond efallai eich bod yn gallu synhwyro o'r ieithwedd nad o rifyn diweddar o'r papur mae'n dod. Ysgrifennwyd y geiriau yna yn ôl yn 1867 a da yw gwybod bod eiddigedd cenedlaethol wedi hen ddiflannu erbyn y flwyddyn honno.

Darllen yr erthygl yn llawn

Cau Clwyd

26 Mawrth 2014

O am fod yn bry ar wal yn y cyfarfod lle'r oedd aelodau Llafur y Cynulliad yn penderfynu p'un ai i ganiatáu i Ann Clwyd ymddangos gerbron y Pwyllgor Iechyd ai peidio.

Gallaf ddychmygu'r dadleuon. Fe fyddai gwrthod cais y gwrthbleidiau i glywed gan aelod seneddol Cwm Cynon yn ymddangos yn Stalinaidd - yn enwedig o gofio ei bod hi'n aelod o'r un blaid â nhw. Ar y llaw arall fe fyddai newyddiadurwyr yn ciwio am y popcorn pe bai Mrs Clwyd yn ymddangos gerbron y pwyllgor.

Darllen yr erthygl yn llawn

Floreat Etona

18 Mawrth 2014

Rwy'n amau weithiau fy mod wedi treulio cryn dipyn o amser yn fy arddegau yn teithio ar y bws ysgol mwyaf dylanwadol yn hanes Cymru, Yn dal y bws ar yr un stop a fi roedd y bardd Gwyneth Lewis, y cyfarwyddwr ffilm Marc Evans, y cyn Aelod Cynulliad a darpar ymgeisydd seneddol Delyth Evans a'i chwaer fawr Carys sy'n gwneud pethau cythreulig o bwysig i Lywodraeth Cymru.

Roedd 'na ddigon o enwau cyfarwydd eraill yn ymuno a'r bws mewn llefydd eraill. Does dim pwrpas ei henwi nhw gyd - chi'n gweld y pictiwr. Pe bai'r bws yna wedi plymio i afon Taf rhywle rhwng Caerdydd a Rhydyfelin fe fyddai Cymru'n lle ychydig bach yn wahanol heddiw. P'un ai y byddai hi'n well neu'n waeth le sy'n fater arall!

Darllen yr erthygl yn llawn

Cymru, Lloegr a Llanrwst

14 Mawrth 2014

Go brin fod San Steffan erioed wedi cymeradwyo mesur a theitl mwy rhyfedd na "Deddf Cymru a Berwick". Cyrhaeddodd honno'r llyfr statud yn 1745 a'i bwriad oedd gwneud hi'n eglur bod cyfeiriadau at Loegr mewn deddfwriaeth hefyd yn cyfeirio at Gymru a Berwick on Tweed - tref oedd wedi newid dwylo'n gyson rhwng Lloegr a'r Alban.

Am ryw reswm neu'i gilydd, mae'r mesur hefyd yn cynnwys cymylau'n ymwneud â'r dreth ar ffenestri a hawliau Crynwyr ond dyma'r cymal perthnasol i Gymru.

Darllen yr erthygl yn llawn

Wele Cawsom y Meseia

11 Mawrth 2014

Ymhen blwyddyn fe fydd y ras i rif deg wedi hen gychwyn gyda'r pleidiau i gyd yn heglu hi am y llinell derfyn. Gyda dyddiadau etholiadau cyffredinol bellach wedi eu pennu o flaen llaw bydd 'na ddim cychwyn swyddogol i'r ymgyrch wrth i'r Prif Weinidog neu, i fod yn fanwl gywir Palas Buckingham, gyhoeddi'r dyddiad.

Fe fydd yr ymgyrchu ar lawr gwlad yn para am fisoedd yn 2015 felly ac os ydych chi'n dioddef alergedd tuag at ganfaswyr a thaflenni - bwciwch wyliau nawr! Criws rownd y byd fyddai orau o gofio hyd tebygol yr ymgyrch!

Darllen yr erthygl yn llawn

Mwy o Ohebwyr

  • Nick Servini Nick Servini Political editor, Wales

    The latest on what’s happening in Welsh politics


  • David Cornock, Parliamentary correspondent, Wales David Cornock Parliamentary correspondent, Wales

    Welsh view of Westminster, the personalities and Parliament


Mwy am Vaughan

Mae Vaughan Roderick wedi gweithio i BBC Cymru ers 1978 gan ohebu ar bob etholiad a refferendwm ers hynny.

Fe gyfrannodd yr adroddiad cyntaf ar fwletin newyddion cyntaf S4C yn 1982 ac mae'n ymddangos yn gyson ar ystod eang o wasanaethau Cymreig a Phrydeinig y BBC.

Mae'n un o gyflwynwyr Newyddion 9: Y Sgwrs ar S4C, ac mae e hefyd yn cyflwyno 'O'r Bae' ar BBC Radio Cymru a 'Sunday Supplement' ar BBC Radio Wales.

Gellir cael hyd i archif y blog o Ebrill 2007-Ebrill 2013 yma

Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.