Treth Cyngor Môn i godi 4.5%

Cyllideb Cyngor Sir Ynys Môn Mae'r 22 cyngor yng Nghymru yn gorfod gwneud arbedion ariannol

Straeon Perthnasol

Mae Cyngor Ynys Môn wedi cytuno i godi treth cyngor 4.5% o Ebrill ymlaen.

Bu'r pwyllgor llawn yn trafod pnawn Iau sut i wneud arbedion o £7 miliwn dros y flwyddyn nesaf ac fe gytunwyd ar becynnau o doriadau.

Fe fydd y toriadau yn golygu bod tŷ Band 'D' yn wynebu talu £981.00 y flwyddyn.

Mae disgwyl y bydd 45 o swyddi yn diflannu o fewn yr awdurdod, ond mae'r cyngor yn gobeithio y bydd y rhain yn wirfoddol.

Bydd y toriadau hefyd yn golygu newid i'r trefn gynnal y ffyrdd, goleuadau stryd, camerâu diogelwch CCTV a chanolfannau ieuenctid.

Bydd yn rhaid i yrrwyr dalu mwy am barcio hefyd.

Ond mae penderfyniad dadleuol i gwtogi ar arian cylchoedd meithrin yr ynys ac anfon plant tair oed i ysgolion cynradd wedi cael ei ohirio am flwyddyn.

Mae'r cyngor yn dweud bod yr awdurdod rwan am drafod syniadau ar sut i wneud arbedion o Fedi 2014 ymlaen ond, yn y tymor hir, bod yn rhaid edrych ar ddarpariaeth fforddadwy ar gyfer plant dwy a hanner i dair oed. Byddan nhw hefyd yn trafod y posibilrwydd o leihau oedran mynd i'r ysgol mewn rhai ardaloedd.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor Sir, y Cynghorydd Ieuan Williams, "Rydym yn awr yn wynebu cyfnod o doriadau na welwyd eu tebyg o'r blaen, tebyg i'r rhai sydd eisoes wedi taro cynghorau Lloegr.

"Eleni yn unig, bydd rhaid i ni arbed oddeutu £7m. Bydd toriadau o'r math yma gyda ni am nifer o flynyddoedd i ddod gan effeithio ar y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau, yn ogystal â thrigolion yr Ynys, ein cymunedau a staff y Cyngor."

£50m o arbedion yng Nghaerdydd

Nid Ynys Môn yw'r unig gyngor sy'n wynebu penderfyniadau anodd ynglyn â'u cyllideb.

£50m yw'r swm sydd angen i awdurdod Caerdydd arbed ar gyfer y flwyddyn yma a'r un nesaf.

Maen nhw yn dweud eu bod nhw wedi arbed rhywfaint o arian yn barod drwy ail-strwythuro grantiau.

Lleihau nifer y canolfannau ailgylchu, cau canolfannau chwarae i blant a thorri nôl ar y gwasanaeth glanhau strydoedd ydy rhai o'r toriadau allai ddigwydd.

Mae disgwyl iddyn nhw gyhoeddi codiad o 3.97% mewn treth cyngor ac y bydd rhai o weithwyr y cyngor yn gweithio un awr yn llai mewn wythnos.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.