Gwyntoedd cryf yn creu problemau

Coch Dylai pobl ailystyried eu trefniadau teithio tra bod y rhybudd coch mewn grym, medd y Swyddfa Dywydd
Roedd rhybudd y gallai gwyntoedd 100mya effeithio ar yr arfordir Roedd rhybudd y gallai gwyntoedd 100mya effeithio ar yr arfordir
carafan Carafan wedi'i difrodi ym Mharc Glan y Môr yng Nghlarach, Ceredigion
Coeden Rhydelig Coeden ar draws Rhodfa Rhydhelyg ger Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd
Tywod Aber Mae'r gwynt wedi chwythu tywod hyd y ffyrdd yn Abertawe
Llangollen Roedd Afon Dyfrdwy yn uchel yn Llangollen
Coeden lawr Daeth y goeden hon i lawr rhwng Talacharn a Phentywyn
Coed Aber Cafodd y coed yma eu chwythu i ganol y ffordd yn Aberystwyth
Cricieth tonnau Mae dyn o Gricieth wedi dweud nad yw "erioed wedi gweld y ffasiwn beth"

Straeon Perthnasol

Mae gwyntoedd cryf wedi creu problemau ac oddeutu 75,000 o gartrefi heb drydan yng Nghymru.

Dywedodd cwmni Western Power fod 23,000 o gartrefi heb gyflenwad trydan yn y de a'r gorllewin a'r ardaloedd gwaethaf oedd Aberhonddu, Casgwent, Trefynwy, Brynbuga, Pont-y-pŵl, Abertawe a Hwlffordd.

Mae Scottish Power wedi dweud bod 52,000 o gartrefi heb gyflenwad yn y gogledd.

Cyhoeddodd y Swyddfa Dywydd rybudd coch am wyntoedd cryfion dros rannau o Gymru ac roedd y gwynt yn 108 mya yn Aberdaron, 92 mya yn y Mwmbwls a 91 mya yng Nghapel Curig.

Rhagolwg Rhian Haf, cyflwynydd tywydd BBC Cymru, 3.30 brynhawn Mercher

Y gwynt wedi bod yn hyrddio 106 mya yn Aberdaron, 92 mya. yn y Mwmbwls a 91 mya yng Nghapel Curig, ac fe fydd y gwynt yn cryfhau fwyfwy yn ystod y dydd.

Mae rhybudd coch am wyntoedd hyd at 100 mya ar hyd glannau'r gorllewin yn hwyrach y prynhawn 'ma.

Er bod y glaw wedi clirio, mi fydd 'na gawodydd trymion cyn troi'n sychach erbyn heno a'r gwynt hefyd yn gostegu rhywfaint.

Bydd yfory yn ddiwrnod rhywfaint gwell - fe fydd 'na rai cawodydd ac fe fydd hi'n dal yn eitha' gwyntog ond mi gawn ni ysbeidiau braf hefyd.

Mae'r rhybudd yn golygu y gallai gwyntoedd achosi difrod strwythurol, dymchwel coed ac arwain at golli cyflenwadau trydan.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y dylai pobl newid eu cynlluniau teithio yn ystod y cyfnod o stormydd.

Mae'r rhybudd coch yn cyfeirio at siroedd Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Powys, Ceredigion a Sir Benfro.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn wyneb rhagolwg y tywydd am y 24 awr nesa' siaradodd yr Ysgrifennydd Gwladol â Phrif Weinidog Cymru y bore 'ma.

"Dywedodd David Jones wrth Carwyn Jones y gallai ofyn am help y fyddin os oedd angen.

"Ond gan ei fod wedi bod yng nghyfarfod COBRA dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol y byddai'n gweithio gyda chydweithwyr cabinet er mwyn sicrhau y byddai adnoddau ar gael."

Arestio dyn

Dywedodd Gwylwyr y Glannau na ddylai neb fynd yn agos at y môr gan y gallai gwyntoedd gyrraedd graddfa 12.

Yng Ngwynedd cafodd Pont Britannia ei chau i'r ddau gyfeiriad, a bydd yn aros ynghau tan fore Iau, o leia'.

Roedd lori wedi troi drosodd ar Bont Britannia a thagfeydd ar Bont y Borth.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi dweud eu bod nhw wedi arestio dyn dan amheuaeth o yrru'n beryglus yn dilyn gwrthdrawiad ar Bont Britannia.

Coeden Roedd argyfwng rhwng Llangwm a Trooper's Inn yn Sir Benfro ddydd Mercher

Dywedodd y Prif Arolygydd Darren Wareing o Heddlu'r Gogledd brynhawn Mercher: "Mi fydd y tywydd yn gwaethygu am ychydig o oriau ac amodau gyrru'n anodd iawn.

"Ni ddylai neb deithio oni bai bod y daith yn hanfodol.

"Mae coed wedi syrthio ar nifer o ffyrdd."

Cafodd canolfan feicio Coed y Brenin rhwng Trawsfynydd a Dolgellau ei chau gan fod nifer o goed wedi syrthio i'r llwybrau beicio.

Dywedodd yr heddlu y dylai gyrwyr fod yn ofalus ar Ffordd Yr Wyddgrug yn Wrecsam wedi i ddeunydd gael ei chwythu o stadiwm y Cae Ras.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud y dylai gyrwyr fod yn ofalus ac yn Sir Benfro mae rhai ffyrdd ar gau oherwydd llifogydd, coed wedi cwympo neu adeiladau wedi eu difrodi.

Cafodd yr A487 ei chau am fod rhan o do garej wedi cwympo.

Cafodd Castell Arberth ei gau.

Yn y cyfamser, mae nifer o wasanaethau fferi wedi cael eu canslo wrth i'r Swyddfa Dywydd rybuddio bod disgwyl gwyntoedd o hyd at 100 mya ar Fôr Iwerddon.

Cafodd Pont Cleddau ei chau ac mae cyfyngiadau ar Bont Hafren (M48).

Mae'r tywydd wedi effeithio ar wasanaethau Arriva a First Great Western.

Roedd ysgolion wedi cau ym Môn a Gwynedd a Sir Benfro.

Darnau o do

Yng Ngheredigion roedd Ysgol Gyfun Aberaeron ac Ysgol Penglais ac Ysgol Penweddig yn Aberystwyth wedi cau.

Hefyd roedd Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Dyffryn Teifi yn Llandysul ac ysgolion cynradd T Llew Jones (Synod Inn), Penparc ger Aberteifi a Bro Sion Cwilt ym Mrynhoffnant ar gau.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys fod adroddiadau fod darnau o do wedi chwythu oddi ar adeiladau yn Aberteifi, Aberystwyth, Sir Benfro, Ystradgynlais a Llanelli.

"Mae diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig," meddai llefarydd.

"Rydyn ni wedi penderfynu cau Heol Fawr Aberteifi oherwydd perygl llechi'n cwympo.

"Dylai pawb gadw draw o'r llefydd hyn ac aros gartre.

"Ein cyngor ni yw na ddylai neb gerdded neu gysgodi ger adeiladau neu goed."

Dywedodd yr heddlu yng Ngheredigion na ddylai neb deithio yn y sir oni bai bod y daith yn hanfodol.

Roedd nifer o ffyrdd ar gau, meddai llefarydd.

Dywedodd Prifysgolion Aberystwyth a Bangor y dylai staff a myfyrwyr adael y campws yn gynnar.

Parc gwledig

Yn Aberystwyth roedd y gwasanaeth llyfrgell yn cau am 3.30pm ac adeiladau, y ganolfan gelfyddydau a'r ganolfan chwaraeon am 4pm.

Yn Sir Gâr cafodd Parc Gwledig Penbre a Llyn Llech Owain ger Cross Hands eu cau ac Ysgol Llandeilo.

Cafodd Heol y Bont, Cydweli, ei chau a'r A484 ger Cylchfan Trostre yn Llanelli ac roedd yr A40 ger Pensarn ar gau am fod cebl ar y ffordd.

Roedd yr M4 ar Bont Llansawel ar gau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod oherwydd y gwyntoedd.

Yn Heol y Porth, Caerdydd, cafodd dyn ei anafu wedi i arwydd gwympo yn y gwynt.

Mae manylion rhybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.