Tlodi plant: Llywodraeth wedi 'ymrwymo'

Cysgod Mae adroddiad y llywodraeth yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â'r targedau

Straeon Perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i ddweud eu bod nhw wedi "ymrwymo" i gael gwared ar dlodi plant erbyn 2020 er bod y data'n awgrymu y bydd hyn yn anodd i'w gyflawni.

Un o'r mesuryddion mae'r llywodraeth yn ddefnyddio yw faint o blant sy'n byw mewn tŷ lle nad oes neb yn gweithio - er fod y ganran (17.7%) i lawr ers iddo fod uchaf yn 2009 (20%), mae dal yn uwch na'r ffigwr ar gyfer 2006 (17%).

Mae'r patrwm 'run fath ar draws y DU wrth i'r ffigyrau wella ers yr argyfwng ariannol a ddechreuodd yn 2008.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhyddhau'r data mewn adroddiad, yn rhan o'u hymrwymiad i ddiweddaru'r wybodaeth am dlodi plant bob tair mlynedd ers lansio'r Strategaeth Tlodi Plant yn 2011.

Addewid

Start Quote

Vaughan Gething

Er gwaethaf y sefyllfa ariannol anodd, rydym mor benderfynol ag erioed o gyrraedd ein targed i ddileu tlodi plant erbyn 2020”

End Quote Vaughan Gething Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi

Fe addawodd y Blaid Lafur na fyddai tlodi plant yng Nghymru erbyn 2020 yn eu hymgyrch etholiadol yn 2006.

Ers hynnu mae elusenau a'r comisiynydd plant wedi codi amheuon ynglŷn ag os yw hynny'n uchelgais realistig.

Dim ond un o'r chwech dangosydd mae'r llywodraeth yn ei ddefnyddio er mwyn mesur unrhyw gynnydd sy'n dangos gwelliant parhaus ers nifer o flynyddoedd, sef nifer yr oedolion sydd heb gymwysterau, sydd wedi gostwng pob blwyddyn ers 2006.

Mae un ohonynt - sef faint o blant sy'n derbyn gofal - wedi gwaethygu'n sylweddol ers 2006 ac mae'r gyfradd yng Nghymru'n waeth nag unrhyw ardal o Loegr.

'Penderfynol'

Y chwech 'dangosydd' er mwyn mesur tlodi plant

 • Nifer y plant sy'n byw mewn tŷ lle nad oes neb yn gweithio;
 • Canran yr oedolion oedran gwaith heb unrhyw gymwysterau;
 • Canran y dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau bwyd am ddim;
 • Canran y genedigaethau byw o dan 2500 gram (2.5kg);
 • Plant sy'n derbyn gofal;
 • Nifer y plant sy'n byw ar aelwydydd incwm isel sy'n cyrraedd cerrig milltir penodol.

Ond mae'r Dirprwy Weinidog Trechu Tlodi, Vaughan Gething yn mynnu bod y targed yn un cyraeddadwy: "Er gwaethaf y sefyllfa ariannol anodd, rydym mor benderfynol ag erioed o gyrraedd ein targed i ddileu tlodi plant erbyn 2020. Mae'r targed yn canolbwyntio ein hymdrechion ar wneud gwahaniaeth gwirioneddol a lleihau nifer y plant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru.

"Dros y tair blynedd ddiwethaf rydym wedi gwneud cynnydd pendant - o leihau nifer y plant sy'n byw ar aelwydydd heb waith i ostwng canran yr oedolion o oedran gweithio sydd heb gymwysterau.

"Ond mae heriau mawr o'n blaenau o hyd. Bydd yn hanfodol cau'r bwlch mewn cyrhaeddiad addysgol a chael gwared ar y cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad. Drwy godi lefelau cyrhaeddiad byddwn yn cynyddu'r potensial i bobl ifanc ac oedolion symud i swyddi â chyflogau da.

"Dylai hyn helpu i leihau'r lefelau o dlodi ymysg y rhai sydd mewn gwaith - mae'r tlodi hwn wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.