Cynllun i adeiladu Ysgol Gymraeg gwerth £8.5m yn Y Drenewydd

Ysgol Dafydd Llwyd Sut y gallai mynedfa'r ysgol newydd edrych

Straeon Perthnasol

Mae'n bosib y bydd ysgol gynradd Gymraeg newydd i 300 o blant yn cael ei adeiladu yn y Drenewydd yn 2014.

Mae cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno gan Gyngor Sir Powys ar gyfer adeiladu Ysgol Dafydd Llwyd newydd, gan fod yr hen un rhy fach.

Byddai'n yn cael ei adeiladu ar gaeau sydd heb eu datblygu rhwng yr ysgol uwchradd a Ffordd Dolfor yn Y Drenewydd.

Mae'r cynllun wedi cael ei gyflwyno oherwydd bod y galw am addysg cyfrwng Gymraeg yn Nyffryn Hafren wedi codi.

Pentref ta Atriwm?

Mae'r cyngor wedi cynnig dau gynllun gwahanol ar gyfer yr ysgol, sef y Pentref a'r Atriwm.

Neuadd fawr fyddai canolbwynt y Pentref gydag ardal adnoddau hefyd yn gweithredu fel "calon yr ysgol". Byddai'r ardaloedd tu allan yn addas ar gyfer dysgu yn yr awyr agored, a byddai pob un o'r dosbarthiadau a man chwarae wedi ei gysgodi.

Stryd ganolog fyddai canolbwynt yr Atriwm, fyddai'n gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o weithgareddau addysgiadol. Byddai llyfrgell yn cael ei hadeiladu ar wahân i'r ystafell gyfrifiadurol a byddai gweithdai hefyd yn rhan o'r cynllun.

Cynydd yn y galw

Cafodd Ysgol Dafydd Llwyd ei sefydlu fel ysgol benodol ar gyfer addysg cyfrwng Gymraeg nôl yn 2001. Cyn hynny roedd addysg Gymraeg yn cael ei ddarparu gan ffrwd ar gampws Ysgol Gynradd Hafren.

Yn ôl y cyngor dyw'r ysgol bellach ddim ddigon mawr i gwrdd â'r galw am addysg Gymraeg yn yr ardal, sydd wedi cynyddu'n sylweddol dros y ddegawd ddiwethaf.

Dywedodd Ian Roberts, pennaeth gwasanaeth ysgolion dros dro'r cyngor: "Rydym wedi rhoi cais am arian o gronfa Ysgolion 21ain Ganrif y Llywodraeth mewn ymateb i'r cynnydd yn y galw am addysg Gymraeg yn ardal Dyffryn Hafren.

"Mi fydd yn ysgol yn costio rhyw £8.5m ac yn dal 300 o blant.

"Yn rhan o'r ysgol fydd uned aml asiantaeth partneriaeth plant a phobl ifanc yn ogystal â chyfleuster cymunedol yn rhan o'r adeilad. Yn ogystal mi fydd yna gyfleusterau i'r blynyddoedd cynnar yno yn lle'r Cylch Meithrin."

Penderfyniad yn 2014

Mae'r cwmni adeiladu Willmott Dixon eisoes wedi bod yn gweithio gyda'r cyngor ar brosiectau yn ardal Ystradgynlais gan adeiladu pedair ysgol gynradd gan gynnwys un Gymreig a rhan newydd i ysgol uwchradd y dref.

Nhw fydd yn gyfrifol am adeiladu'r ysgol newydd os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo.

Mae gan drigolion Y Drenewydd a Phowys dair wythnos, tan ddydd Gwener, Rhagfyr 20, i wneud sylwadau ar y cais drwy yrru e-bost at moderneiddio.ysgolion@powys.gov.uk.

Disgwylir y bydd cynghorwyr yn gwneud penderfyniad ar y cais yn y flwyddyn newydd gyda'r gwaith adeiladu yna'n dechrau ym mis Chwefror.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Maes yr Eisteddfod GenedlaetholBargeinion y brifwyl yn Sir Gâr

  Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig tocynnau am £10 ar gyfer y brifwyl eleni i bobl sydd yn eu prynu mewn da bryd.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.