Luke Jenkins: 'gwaedlif sydyn'

Luke Jenkins Bu farw Luke Jenkins ychydig ddyddiau ar ôl derbyn llawdriniaeth ar ei galon

Straeon Perthnasol

Mae crwner wedi dod i'r casgliad fod bachgen saith oed wedi marw yn dilyn llawdriniaeth ar y galon oherwydd "gwaedlif sydyn trychinebus".

Dywedodd y crwner Maria Voisin nad oedd tystiolaeth bod unrhyw "ffaeleddau difrifol" yn y gofal y derbyniodd Luke Jenkins o Gaerdydd yn Ysbyty Plant Bryste.

Daeth Ms Voisin i'r casgliad fod Luke wedi marw o gyfuniad o anaf i'r ymennydd, gwaedu yn dilyn llawdriniaeth a nam cynhenid ar ​​y galon.

Fe ddywedodd hi hefyd na fyddai hi'n ysgrifennu adroddiad er mwyn ceisio atal marwolaethau pellach gan fod ymddiriedolaeth yr ysbyty eisoes wedi gwneud newidiadau yn sgil marwolaeth Luke.

Pryderon wedi eu codi

Bu farw Luke Jenkins, 7 oed o Gaerdydd, ym mis Ebrill 2012, dridiau ar ôl iddo ddioddef trawiad ar y galon.

Yn ystod y cwest, a barodd 7 niwrnod, clywodd y cwest dystiolaeth gan 30 o dystion gan gynnwys nifer o feddygon a nyrsys wnaeth drin Luke yn yr ysbyty.

Dywedodd rhieni Luke, Stephen Jenkins, 31 a Faye Valentine, 28, eu bod wedi pryderu am y lefelau staffio ar y ward yn ogystal â faint o ofal roedd Luke yn ei dderbyn.

Fe wnaeth adroddiad gafodd ei gyhoeddi'r llynedd ddod i'r casgliad fod cyfres o gamgymeriadau - gan gynnwys prinder staff ar ŵyl y banc a staff ddim yn gwybod ble oedd yr offer dadebru - wedi cyfrannu at farwolaeth Luke.

Newidiadau

Cafodd y ward ei harchwilio'n ddirybudd gan y Comisiwn Ansawdd Gofal, corff sy'n goruchwylio gwasanaethau iechyd yn Lloegr.

Cyflwynodd y comisiwn rybudd ffurfiol i'r ysbyty gan ddweud nad oedd yn cyrraedd safonau sylfaenol yn ymwneud â diogelwch cleifion mewn perthynas â lefelau staffio, hyfforddiant a chefnogaeth i staff, a gofal a lles y cleifion.

Clywodd y cwest fod nifer o newidiadau wedi cael eu gwneud gan Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbytai Prifysgol Bryste i'r ffordd o gadw cofnodion cleifion, lefelau staffio a'r gweithdrefnau ar gyfer ymateb i bryderon cleifion.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.