Tyrbin yn cynhyrchu £5 o drydan y mis

Swyddfa Mae'r tyrbin wedi ei osod ar swyddfa'r llywodraeth yn Aberystwyth

Straeon Perthnasol

Dim ond gwerth £5 o drydan y mis mae tyrbin gwynt - wnaeth gostio i £48,000 i Lywodraeth Cymru - wedi bod yn ei gynhyrchu.

Cafodd y tyrbin ei osod ar swyddfa'r llywodraeth yn Aberystwyth.

Roedd yn un o'r rhesymau y llwyddodd yr adeilad i gael ei gradd 'ardderchog' mewn asesiad annibynnol o'i gynaliadwyedd.

Mae allbwn pŵer y tyrbin wedi bod yn cael ei fonitro ers mis Ionawr 2012.

Tyrbin Mae'r llywodraeth yn honni bod y tyrbin yn rhan o strategaeth eang ar gyfer lleihau allyriadau
Problemau mecanyddol

Mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth fe gadarnhaodd y llywodraeth mai 585 awr cilowat o ynni gafodd ei gynhyrchu gan y tyrbin rhwng hynny a mis Gorffennaf y flwyddyn hon.

Ar gyfartaledd mae hynny yn cyfateb i 33 awr gilowat y mis. Gan gymryd 16c fel amcangyfrif o gost presenol trydan ar gyfer pobl awr gilowat ar y farchnad, mae'n gweithio allan i fod yn £5.28 y mis.

Mae'r llywodraeth wedi dweud bod problemau mecanyddol wedi bod gyda'r tyrbin, oedd yn golygu bod y tyrbin ond yn gweithredu ar 26% o'i lawn potensial drwy gydol 2012.

Ers i waith gael ei wneud i'w atgyweirio mae wedi bod yn gweithredu ar 68% o'i lawn botensial.

Os yw'n parhau i weithredu ar y raddfa yma bydd yn cynhyrchu 55.25 awr cilowat y mis - gwerth £8.84 o drydan.

Ar y raddfa yna byddai'n cymryd 452 o flynyddoedd iddo ad-dalu'r gost o'i brynu a'i osod.

Lleoliad gwael?

Start Quote

Mae swyddfa Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth yn cynnwys system wresogi biomas, paneli solar a thyrbin gwynt sydd wedi ei ddylunio ar gyfer darparu pŵer ar gyfer nifer fechan o orsafoedd gwaith”

End Quote Llywodraeth Cymru

Nid problemau mecanyddol yw'r unig reswm am ddiffyg cynhyrchedd y tyrbin yn ôl y cwmni wnaeth ddylunio, Quiet Revolution.

Maen nhw'n honni mai'r lleoliad sydd ar fai. Maen nhw wedi gyrru llythyr i'r BBC gafodd ei ysgrifennu cyn i'r tyrbin gael ei osod sy'n nodi nad oedden nhw'n credu y byddai'r tyrbin yn ymarferol oherwydd y lleoliad.

Cafodd y llythyr ei yrru i gwmni o'r enw Mitie oedd yn gweithredu fel contractwyr i'r llywodraeth ar y prosiect.

Nid yw Mitie na Llywodraeth Cymru wedi gallu cadarnhau os cafodd cynnwys y llythyr ei ystyried wrth benderfynu a ddylai'r tyrbin gael ei adeiladu.

Mae'r llywodraeth wedi ymateb gan ddweud mai dim ond rhan o'r strategaeth ar gyfer lleihau allyriant carbon yw'r tyrbin.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae gennym ni strategaeth uchelgeisiol ar gyfer ein stad sy'n cynnwys ystod o gamau ar gyfer lleihau allyriannau CO2.

"Er enghraifft mae swyddfa Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth yn cynnwys system wresogi biomas, paneli solar a thyrbin gwynt sydd wedi ei ddylunio ar gyfer darparu pŵer ar gyfer nifer fechan o orsafoedd gwaith.

"O ganlyniad rydym wedi gweld lleihad o 17% mewn allyriannau CO2 dros y ddwy flwyddyn ddiwethaf ac rydym ar y ffordd ar gyfer cyrraedd y targed o leaihad o 30% erbyn 2020."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.