Gwaith i ddechrau ar Gylchffordd Cymru

Argraffiad artist o'r trac rasio arfaethedig Mae disgwyl i drac rasio Cylchffordd Cymru gael ei gwblhau erbyn 2015-16

Straeon Perthnasol

Yn dilyn cais cynllunio llwyddiannus mae Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n bwrw mlaen i adeiladu cwrs rasio Cylchffordd Cymru cyn diwedd y flwyddyn.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cytundeb gyda Chyngor Blaenau Gwent am un cymal penodol o'r cais cynllunio sy'n ymwneud ag agweddau o fudd i'r gymuned - cymal 106.

O ganlyniad i'r cytundeb yma bydd y cwrs nawr yn darparu:-

 • Rhaglen hyfforddiant fydd yn darparu 1,650 o leoedd hyfforddi mewn adeiladu a diwydiannau cysylltiedig;
 • Cynllun ynni adnewyddol fydd yn darparu ynni gyda phris sefydlog i nifer o drigolion a busnesau o fewn Blaenau Gwent;
 • Cronfa Fudd Gymunedol o hyd at £750,000 dros ddeng mlynedd;
 • Rhaglen liniaru i wella cynefinoedd a phori fydd yn darparu gwell bioamrywiaeth - rhywbeth y mae'r datblygwyr yn gweithio tuag ato gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.
'Carreg filltir'

Daeth croeso mawr i'r cytundeb gan Jonathan Jones, pennaeth hyfforddi a recriwtio i'r cynllun. Dywedodd:

"Mae hon yn garreg filltir enfawr i Gylchffordd Cymru ac yn golygu ein bod gam mawr yn nes at ddarparu'r nifer fawr o swyddi a chyfleoedd y bydd y cynllun yn eu cynnig.

"Rhaid clodfori'r gwaith dilysu gan yr awdurdod lleol a'r sylw i fanylder sydd wedi ei ddangos gan bawb. Rydym yn rhagweld y bydd ein partneriaid adeiladu, Griffiths ac FCC, ar y safle o fewn yr wythnosau nesaf i ddechrau ar y gwaith ar y tir cyn y bydd yr adeiladu go iawn yn dechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda phawb sydd ynghlwm â'r datblygiad gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru."

Safon ryngwladol

Yr amcangyfrif yw y bydd rhyw 750,000 o bobl yn ymweld â'r adnodd newydd bob blwyddyn ac y bydd yn creu £50 miliwn y flwyddyn i economi Cymru. Mae disgwyl y bydd 3,000 o swyddi newydd yn cael eu creu wrth adeiladu'r cwrs, gyda 6,000 o swyddi newydd pan fydd wedi ei gwblhau.

Rhan gyntaf y datblygiad fydd adeiladu cwrs rasio ceir o safon ryngwladol fydd yn cynnwys gwesty ac adeiladau manwerthu, ac fe fydd yr adnodd wedi ei gwblhau yn 2015-16.

Y cynllun yw i gynnal rasys ar gyfer ceir a beiciau modur ar y trac 3.5 milltir o hyd ar y safle ger pentref Rasa - trac fydd yn defnyddio tirwedd unigryw Glyn Ebwy.

Hefyd bydd academi rasio ac adnodd hyfforddi i ddatblygu talent newydd yng Nghymru a'r DU yn gweithio law yn llaw gyda'r trac rasio yn y dyfodol.

Bydd y trac newydd yn cydymffurfio â safonau'r FIA (Federation Internationale de l'Automobile) a'r FIM (Federation Internationale de Motocyclisme) ac fe fydd trac ar wahân yn cael ei adeiladu ar gyfer cerbydau 4X4, cartio a motocross er mwyn ceisio denu'r lefel uchaf o gystadlaethau i Gymru.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.