Sut ddyn yw Alex Salmond?

Valerie Livingston Mae Ms Livingston yn bennaeth tîm sy'n monitro gweithgareddau'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru

Straeon Perthnasol

Yn 2006 roedd Valerie Livingston yn astudio gradd meistr mewn Gweinyddiaeth Wleidyddol Ewropeaidd yng Ngholeg Ewrop, Bruges.

Wrth astudio yng ngwlad Belg, daeth hi'n amlwg nad oedd pobl yn cymryd ei gwlad o ddifrif.

"Rydw i'n credu mai yno y des i'n ymwybodol o safle'r Alban yn y byd.

"Roedd pobl yn ei gwawdio. Doeddwn i ddim yn deall sut roedd Malta - efo'i phoblogaeth o 200,000 - gyda statws uwch na'r Alban, un o'r gwledydd cyfoethocaf yn y byd.

"Nid fy mod i'n gwawdio Malta ond roeddwn i yn cael y teimlad fod yr Alban yn ddinesydd eilradd."

Felly pan ddaeth hi'n ôl i'r Alban penderfynodd fynd i weithio i'r SNP yn San Steffan.

Start Quote

Gallai gweithio iddo fod yn dipyn o her ar adegau - mae'n wleidydd sydd ar ei anterth ac mae'n disgwyl yr un safonau gan ei weithwyr”

End Quote Valerie Livingston Cyn Swyddog y Wasg gyda'r SNP
'Yn ei anterth'

Yno roedd hi'n atebol i arweinydd y blaid, y dyn sy'n cael ei ystyried fel pensaer y refferendwm, Alex Salmond.

"Efallai na fyddech chi'n fy nghoelio i pan rwy'n dweud hyn ond roedd yn llawer o hwyl.

"Roedd ymgyrchu gydag Alex a mynd o gwmpas yn ystod isetholiadau yn llawer o hwyl. Mi oedd yn ei elfen.

"Gallai gweithio iddo fod yn dipyn o her ar adegau - mae'n wleidydd sydd ar ei anterth ac mae'n disgwyl yr un safonau gan ei weithwyr.

"Doedd dim ofn arnoch chi fynd i siarad ag o, doedd dim ofn arnoch chi ei fod am daflu ffôn at eich pen na dim byd fel yna."

Ond nid pawb sydd yn cytuno gyda dull Mr Salmond o arwain ei blaid.

Fe wnaeth cyn arweinydd uned bolisi yr SNP Alex Bell ymddiswyddo ym mis Gorffennaf, gan ddweud ei fod yn anghytuno gyda Salmond am be ddyliai fod yn y papur gwyn.

Roedd Mr Salmond yn credu bod angen i'r papur gwyn, fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd, gynnwys negeseuon syml yn unig ond roedd Mr Bell yn argyhoeddiedig bod angen i'r papur polisi gynnwys dadansoddiad manwl o faterion fel pensiynau.

Yn fuan wedi hyn, dywedodd Arweinydd y Ceidwadwyr yn yr Alban, Ruth Davidson: "Efallai y dylai gymryd pethau ychydig fwy o ddifri a meddwl am be ddywedodd Alex Bell.

"Mae pobl ledled yr Alban yn gweld y prif weinidog fwyfwy fel ffigwr sydd wedi ei gamarwain ac sydd ddim yn argyhoeddi."

'Oes gen ti fisgedi?'

Mae hi'n cofio pan gafodd ei mam ymweliad annisgwyl.

"Unwaith roedden ni'n dod adre o rywle ac yn gyrru heibio fy nhref enedigol a dywedais: 'Alex, fe a' i allan o'r car yn fan hyn achos dwi eisiau mynd i weld fy mam'.

"Fe ddywedodd wedyn: 'O, dwi erioed wedi cyfarfod dy fam,' felly gofynnais iddo a hoffai ei chyfarfod hi ...

"Mae gen i'r atgof byw o gerdded i lawr y lôn i'r tŷ gydag Alex ar y naill ochr a Jemmy y gyrrwr ar yr ochr arall a fy mam yn gofyn i mi: 'Oes gen ti fisgedi?'

Cefndir Valerie Livingston

1984: Geni yn yr Alban

2002 - 2006: MA Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caeredin

2003 - 2006: Ymchwilydd Iau gyda'r cwmni monitro gwleidyddiaeth newsdirect

2006 - 2007: MA mewn Gweinyddiaeth Wleidyddol Ewropeaidd yng Ngholeg Ewrop, Bruges

2007 - 2008: Swyddog Polisi Ewropeaidd, East of Scotland European Consortium Scotland ym Mrwsel

2008 - 2011: Uwch Swyddog y Wasg gyda'r SNP yn San Steffan

Hydref 2011: Sefydlu cwmni monitro newsdirect wales

"Roedd hi wedi cael ychydig o sioc - er ei bod hi'n cymryd diddordeb mewn gwleidyddiaeth ac yn falch o'i gyfarfod - a dywedodd ei bod yn falch iawn ei bod hi wedi gwneud yr hwfro."

Mae Valerie bellach yn rhedeg busnes ym Mae Caerdydd, cwmni sy'n monitro gweithgareddau yn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru.

Roedd Golygydd Cysylltiol y Daily Mirror Kevin Maguire wedi dweud bod dadleuon yn y Cynulliad yn "ofnadwy o ddiflas" a'i fod yn synnu bod unrhyw un yn eu gwylio.

'Sylw teg'

"Rwy'n meddwl fod hynny'n sylw teg iawn," meddai Valerie.

"Nid ydw i'n gwybod os yw hynny oherwydd y gwleidyddion neu oherwydd rheolau sefydledig a sut mae busnes yn gweithio o fewn y Cynulliad.

"Mae dadlau yn San Steffan yn gallu bod yn llawer o hwyl achos mae pobl yn gorfod meddwl ar eu traed a byrfyfyrio ac mae llawer mwy o ysbryd i'r lle.

"Mae pobl yn gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar be' maen nhw wedi clywed ar lawr y Senedd - rhywbeth sydd bron byth yn digwydd yn y Cynulliad.

"Cyn iddyn nhw fynd i mewn i'r ddadl maen nhw'n cael gwybod beth yw safbwynt y blaid ac maen nhw'n gorfod cadw at hynny.

"Byddai mwy o ymateb byrfyfyr yn gwneud byd o les i'r dadleuon."

'Yno i'w ennill'

Mae llai na blwyddyn i fynd bellach tan y refferendwm fydd yn cael ei chynnal ar Fedi 18 2014.

Roedd pobl yn dweud ar ddechrau'r flwyddyn bod pethau'n edrych yn ddrwg ar yr ymgyrch Ie ond yn ddiweddar mae pobl fel Alastair Darling a Richard Wyn Jones wedi dweud y gallai'r bleidlais fod yn agosach.

Dywedodd Valerie: "Ydw, rwy'n cytuno bod newid wedi bod a'n bod yn gweld rhywfaint o symudiad ond fyddwn i ddim yn dweud fod unrhyw ochr yn byrlymu ymlaen - mae'r refferendwm yno i'w hennill.

"Does neb eisiau dweud sut mae hi'n mynd i fynd - gall cymaint ddigwydd o fewn y flwyddyn nesaf."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • BBC Cymru FywGwasanaeth newydd BBC Cymru Fyw

  Mae BBC Cymru yn gwneud newidiadau i'r wefan hon wrth i wasanaeth ar-lein newydd o'r enw BBC Cymru Fyw gael ei lansio.


 • Hel achau ym MangorCyfle i hel achau ym Mhrifysgol Bangor

  Gall unrhyw un sy'n ymchwilio i hanes eu teulu gael mynediad at gronfa ddata helaeth o gofnodion yn Archifau Prifysgol Bangor.


 • Minci AmericanaiddPwy sydd wedi gweld minc?

  Cadwriaethwyr yn galw am gymorth y cyhoedd wrth geisio lleihau nifer y mincod Americanaidd er mwyn gwarchod anifail prin.


 • Portread o William ShakespeareShakespeare: 'Gwedd wahanol' i Gymru?

  A ddylid addasu Shakespeare i'r Gymraeg? Mae arbenigwyr yn rhannu eu barn wrth i'r dathliadau swyddogol ddechrau i nodi 450 o flynyddoedd ers geni'r bardd.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.