Mwy o dreth ar ail gartrefi gwag?

Adroddiad Ellis Roberts

Straeon Perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad allai arwain at ganiatáu i awdurdodau lleol godi mwy o dreth cyngor ar dai gwag neu ail gartrefi.

Ym mis Mai fe gyhoeddwyd y Papur Gwyn ar gyfer Bywyd Gwell a Chymunedau Gwell gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth.

Nod y papur oedd sicrhau bod cartrefi fforddiadwy o ansawdd da ar gael i bawb yng Nghymru, gan gynnwys ymrwymiad i foderneiddio'r sector rhentu preifat drwy gyflwyno mesurau i wella safonau rheoli a chyflwr eiddo.

Un o flaenoriaethau'r strategaeth oedd mynd i'r afael â thai gwag, gan gynnwys trafod rhoi pwerau i awdurdodau lleol i godi'r gyfradd o dreth cyngor ar eiddo gwag hirdymor.

Croesawu

Roedd rhai o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar y papur gwyn yn cyfeirio at godi treth cyngor ychwanegol ar ail gartrefi ac er mwyn cael mwy o sylwadau mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori'n benodol.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd Dyfed Edwards y byddai'n croesawu newid y polisi fel y gallai awdurdodau lleol godi treth y cyngor ychwanegol ar ail gartrefi.

"Rydan ni wedi bod yn pwyso am hyn am amser hir," meddai.

Dywedodd llefarydd tai y Ceidwadwyr Mark Isherwood AC: "Os yw'r gweinidog am wella'r farchnad, fe ddylai ymwneud â darparwyr a chael gwared ar y rhwystrau yn erbyn cynnydd yn y sector.

"Tra bod rhai perchnogion ail gartrefi'n gallu ymateb yn bositif i'r costau ychwanegol, mae llawer wedi defnyddio eu cynilion i wireddu eu breuddwyd.

"Dylai'r gweinidog ddiffinio beth yw 'ail gartref'."

'Gwrthgymdeithasol'

Dywedodd Llywodraeth Cymru: "Mae cartrefi gwag yn adnodd tai y dylid dechrau ei ddefnyddio unwaith eto, yn enwedig ar adeg pan mae angen mwy o gartrefi fforddiadwy.

"Maen nhw hefyd yn gallu denu ymddygiad gwrthgymdeithasol a chael effaith andwyol ar yr amgylchedd, ac yn gallu arwain at drobwll o ddirywiad mewn rhai cymunedau.

"Rydym yn lansio'r ymgynghoriad hwn i wahodd sylwadau ar roi pŵer disgresiwn i awdurdodau lleol godi treth gyngor ychwanegol ar ail gartrefi fel ffordd bosibl o helpu awdurdodau i fynd i'r afael â nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael, ac i gynnal cymunedau a'r gwasanaethau cyhoeddus y maen nhw'n dibynnu arnyn nhw."

Bydd yr ymgynghoriad yn para am chwe wythnos, ac mae Llywodraeth Cymru felly'n gwahodd ymatebion erbyn Hydref 28, 2013.

Fe fydd y papur ymgynghori'n cael ei ddosbarthu i awdurdodau lleol, ac mae hefyd i'w gael ar wefan Llywodraeth Cymru ynghyd â dulliau o ymateb i'r ddogfen.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Maes yr Eisteddfod GenedlaetholBargeinion y brifwyl yn Sir Gâr

  Yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig tocynnau am £10 ar gyfer y brifwyl eleni i bobl sydd yn eu prynu mewn da bryd.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.