Hepititis C: Clinigau'n agor

Ysbyty Chwarelwyr Ardal Caerffili Gweithiodd yr aelod staff yn Ysbyty Chwarelwyr Ardal Caerffili ac eraill

Straeon Perthnasol

Mae clinigau er mwyn darparu profion Hepititis C i ferched fu mewn cysylltiad gyda gweithiwr oedd wedi ei heintio wedi agor ddydd Gwener.

Mae dros 700 o ferched wedi cysylltu gyda swyddogion iechyd yn ne Cymru ar ôl iddynt gael gwybod bod cyn aelod o staff wedi ei heintio gyda'r firws Hepititis C.

Cafodd 5,000 o gyn cleifion wybod eu bod wedi bod mewn cysylltiad gyda'r gweithiwr, fu'n gweithio mewn tri ysbyty Cymreig rhwng 1984 a 2003.

Dywedodd un ddynes ei fod yn "hunllef" aros am ganlyniadau'r prawf.

"Dwi'n teimlo'n ofnadwy fy mod i wedi fy rhoi yn y sefyllfa yma," meddai Elaine Luther o Aberbargod yng Nghaerffili.

"Ac mae aros pythefnos am y canlyniadau yn hunllef."

Mae clinigau arbennig wedi cael eu sefydlu er mwyn darparu profion i'r merched, a bydd y cyntaf o'r rhain yn agor ddydd Gwener.

Mesurau rhagofalus

Yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan mae'r risg fod rhywun wedi dal yr haint yn isel, ac fel mesur rhagofalus mae'r clinigau wedi eu trefnu.

Start Quote

Rydym yn pwysleisio unwaith eto fod risg trosglwyddo yn isel ac mae profion yn cael eu darparu fel mesur rhagofalus”

End Quote Dr Gill Richardson Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cafodd pryderon eu codi wedi i'r bwrdd iechyd ddarganfod fod gweithiwr yn y maes obstetreg a gynecoleg, wnaeth ymddeol yn ôl yn 2003, wedi profi'n bositif am yr haint.

Afiechyd yw Hepititis C sy'n gallu arwain at lid ar yr iau. Os nad yw'n cael ei drin gall achosi afiechyd iau cronig, ac, mewn achosion prin, canser yr iau.

Roedd yr unigolyn oedd wedi ei heintio wedi gweithio'n bennaf yn Ysbyty'r Glowyr yng Nghaerffili, ond gweithiodd yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty Dwyrain Morgannwg ger Pontypridd am gyfnod hefyd.

Mae swyddogion hefyd yn cysylltu gyda chleifion gafodd eu trin gan y gweithiwr mewn ysbytai eraill o amgylch y Deyrnas Unedig yn y 70au a'r 80au.

Dywedodd Ms Luther ei bod wedi cael triniaeth sawl blwyddyn yn ôl yn Ysbyty Chwarelwyr Ardal Caerffili, sydd bellach wedi cau.

"Rydw i'n flin. Rydych chi'n rhoi eich ffydd mewn pobl fel yma.

"Rydw i wedi bod i ysbytai eraill am driniaeth ac mae'n gwneud i fi feddwl beth arall all fod wedi digwydd.

"Rydw i'n priodi eleni ac mae hyn wedi rhoi cysgod dros y briodas."

'Risg isel'
Ysbyty Mae swyddogion iechyd yn pwyleisio fod y siawns fod rhywun wedi cael ei heintio yn isel

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi trefnu cyfres o glinigau sy'n cael eu harwain gan nyrsys er mwyn rhoi profion i'r rheini sydd wedi cysylltu â nhw.

Dywedodd cyfarwyddwr iechyd cyhoeddus y bwrdd, Dr Gill Richardson: "Byddem yn annog pob menyw sy'n derbyn llythyr i gysylltu â'r llinell gymorth bwrpasol fel mae'n dweud yn y llythyr, er mwyn trefnu'r profion cyn gynted a bod modd.

"Rydym yn pwysleisio unwaith eto fod risg trosglwyddo yn isel ac mae profion yn cael eu darparu fel mesur rhagofalus."

Bydd cleifion yn derbyn y canlyniadau rhyw bythefnos wedi cymryd y prawf.

Gall pobl sydd heb dderbyn llythyr ond sydd â phryderon gysylltu gyda Galw Iechyd Cymru 0845 46 47.

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • Catrin BeardAdolygiad y wasg a'r blogiau Cymraeg

  Dyfodol yr Eisteddfod Genedlaethol, enwau Americanwyr enwog o dras Gymreig a dysgu Cymraeg i oedolion yw rhai o'r pynciau dan sylw.


 • Coron Blaenau FfestiniogPrynu Coron Blaenau ar eBay

  Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol o Oes Fictoria yn ôl hefo'i gilydd ym Mlaenau Ffestiniog.


 • Dewi PwsGormod o Saesneg ar Radio Cymru?

  Mae Dewi Pws yn gwrthod cyfrannu at Radio Cymru nes bod polisi caneuon Saesneg yn cael ei newid.


 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.