Cynnal adolygiad o Gyngor Caerffili

Anthony O'Sullivan Mae Anthony O'Sullivan wedi ei wahardd o'i swydd fel pennaeth y cyngor

Straeon Perthnasol

Bydd adolygiad arbennig o drefniadau Cyngor Sir Caerffili'n cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni, yn dilyn cyhoeddiad adroddiad beirniadol gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC).

Mae'r adroddiad yn dweud fod "diffygion difrifol" yn y ffordd roedd y cyngor yn cael ei redeg.

Er hyn, mae'r adroddiad hefyd yn cydnabod fod y cyngor wedi llwyddo i wneud rhai gwelliannau i'w wasanaethau.

Mae'r cyngor wedi dweud eu bod yn derbyn canfyddiadau'r adroddiad.

Gwahardd pennaeth

Mae pennaeth y cyngor, Anthony O'Sullivan a'i ddirprwy Nigel Barnett wedi eu gwahardd wrth i heddlu ymchwilio i godiadau cyflog gafodd eu derbyn gan nifer o staff oedd eisoes yn derbyn cyflogau sylweddol.

Cafodd Stuart Rosser, oedd yn arfer rhedeg y cyngor rhwng 2005 a 2010, ei ail-benodi fel pennaeth y cyngor - penodiad gafodd ei groesawu gan Lafur, y blaid fwyaf o fewn y cyngor a Plaid Cymru, yr wrthblaid.

Ym mis Mawrth fe wnaeth SAC ddod i'r casgliad fod y cyngor wedi ymddwyn yn anghyfreithlon yn y ffordd roedd yn mynd ati i benderfynu ar dal uwch-swyddogion.

Mae ymchwiliad mewnol y cyngor i'r honiadau wedi cael ei ohirio tra mae'r heddlu'n mynd ati i gynnal eu hymchwiliad nhw.

Start Quote

Er bod gwendidau yn ei drefniadau hunanwerthuso... mae'r Cyngor wedi gwneud rhai gwelliannau i'w wasanaethau”

End Quote Huw Vaughan Thomas Archwilydd Cyffredinol Cymru
'Rhai gwelliannau'

Mae'r adroddiad newydd sydd wedi ei gyhoeddi yn dweud fod methiannau "difrifol" yn llywodraeth y cyngor a bod hynny'n golygu bod angen "arolygiad llywodraethu corfforaethol arbennig" o'r cyngor.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru Huw Vaughan Thomas: "Er bod gwendidau yn ei drefniadau hunanwerthuso, ac er bod gwelliant mewn rhai meysydd allweddol yn araf, mae'r Cyngor wedi gwneud rhai gwelliannau i'w wasanaethau.

"Fodd bynnag, ers dod i'r casgliad ym mis Medi 2012 bod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â'r gofyniad i wneud trefniadau i sicrhau gwelliannau parhaus yn ystod 2012-13, rydym wedi canfod diffygion difrifol yn ei drefniadau llywodraethu, ac o ganlyniad byddaf yn cynnal arolygiad llywodraethu corfforaethol arbennig o'r Cyngor yn ddiweddarach eleni."

Dywedodd pennaeth presennol y cyngor, Stuart Rosser: "Rydym yn cydnabod ac yn derbyn canfyddiadau'r adroddiad gwella blynyddol a gallaf gadarnhau fod gwaith eisoes wedi dechrau i fynd i'r afael â llawer o faterion sy'n cael eu codi yn y ddogfen.

"Rwy'n ffyddiog y bydd y cyngor yn llwyddo i reoli'r materion yma yn llwyddiannus diolch i'n gweithwyr gwych a chefnogaeth barhaus yr aelodau.

"Rwy'n awyddus i sicrhau dinasyddion ein bod ni'n symud ymlaen fel sefydliad a bod ein ffocws yn parhau i fod ar ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon i bob rhan o'r gymdeithas.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Harry Andrews o'r Blaid Lafur: "Wrth gwrs, rydym yn siomedig ynglŷn â rhai o'r materion sydd wedi cael eu codi yn y ddogfen hon.

"Ond mae gen i bob ffydd yn ein gweithlu rhagorol ac rwy'n gwybod fod camau eisoes yn cael eu cymryd i fyd i'r afael a rhai o'r pryderon sydd wedi eu codi."

Mwy Am y Stori Hon

Straeon Perthnasol

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.

Gwleidyddiaeth

Pigion

 • banciau bwydArchesgob yn ymgyrchu

  Dr Barry Morgan ac esgobion yn ymuno ag ymgyrch y banciau bwyd wrth i ffigyrau ddangos bod dwywaith gymaint o bobl yn defnyddio banciau bwyd nag yn 2012-13.


 • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr yr UrddYn 'hapus' gyda'i MBE

  Wrth siarad yn gyhoeddus am y tro cynta' ers derbyn MBE, prif weithredwr yr Urdd yn dweud ei bod yn 'hapus iawn'.


 • Bae Rhosili Mwy o draethau'n cyrraedd y safon

  Mae'r Gymdeithas Gadwraeth Forwrol yn dweud bod 71.7% o draethau Cymru wedi cyrraedd y safon gorau posib o ran cyflwr y dŵr.


 • Dolffiniaid'Y cysylltiad agos'

  Dathlu'r cysylltiad rhwng Ceredigion a dolffiniaid trwynbwl ar ddiwrnod arbennig.


Help / Cymorth

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.